Povodně na Ploučnici z roku 2010

Srpen 2010 přinesl povodně, které naše město Mimoň velmi pocítilo. Obrovské množství rychle stoupající vody, spláchnuté červencovými a srpnovými dešti z podhůří Lužických hor a z Podještědí se prohnalo městem, jako vodní lavina. Opět se v plné nahotě ukázalo, jaké dopady má zbytečná regulace řek a naopak, co všechno může smysluplná regulace zachránit. Nefunkčnost zregulovaného horního toku Ploučnice nad Mimoní, kde se o zadržování vody v krajině nedá vůbec mluvit, protože mělo za dob intenzívní těžby uranu jen jednu jedinou funkci. A to odvést co nejrychleji vody z Podještědí, které obsahovaly sedimenty z chemické těžby uranové rudy. Čili funkci přesně opačnou. Naopak smysluplná regulace Ploučnice přímo v Mimoni dokázala zabránit mnoha dalším a větším škodám. Ukázala se i menší funkčnost vodní nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem, ve které je již velké množství bahna, které rok co rok zmenšuje objem vody, který je schopna tato vodní nádrž pojmout. Bahno na dně vodní nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem se již začíná negativně projevovat i v letním období, kdy z nádrže teče špinavá, bahnem a sinicemi kontaminovaná a ne zrovna vonící voda. Zářným příkladem tomu bylo horké léto roku 2018. Byly to ale i další faktory, které velmi nepříznivě ovlivnily stav hladiny Ploučnice. Příčiny povodní rozebíráme v článku a v přiložené reportáži. V článku naleznete i fotogalerii týkající se povodně 2010 v Mimoni. 

Objektivně ale je třeba také říci, že dalšími a to podstatnými faktory, přílivu obrovské vodní laviny do Mimoně byla Ještědka, potok, který není nijak velký, ale má na svou velikost obrovské povodí, čili odvodňuje (sbírá vodu) z velké plochy a to se na tomto potoce, při povodních roku 2010 extrémně projevilo. A navíc, tento potok ústí do Ploučnice u Stráže pod Ralskem až pod vodní nádrží Horka, funguje tedy jako baypass. Vodní nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem na něj proto nemá nejmenší vliv a vše, co Ještědka ze svého obrovského povodí přinese, a že toho o povodních v roce 2010 nebylo málo, to také předá dál do Ploučnice.

Dalším podstatným faktorem, který ovlivnil stav vodní hladiny na Panenském potoce a potažmo i na Ploučnici v Mimoni, kde se Panenský potok do Ploučnice vlévá, bylo protržení nádrže Markvartického rybníka v Jablonném v Podještědí. Podrobnosti, jak k tomu došlo najdete v reportáži, viz níže odkaz na video, která o povodních na Ploučnici v roce 2010 vznikla.

Dalším, velmi významným faktorem bylo velké množství rozplavitelného materiálu, umístěného přímo u vodních toků. Například na Panenském potoce to bylo dřevo, které mohlo kdykoliv ucpat již tak velmi nízké průtoky pod mosty. 

Celá reportáž s kompletní dokumentací a názory zainteresovaných lidí je vložená zde pod článkem. Můžete porovnat, co bylo skutečnou příčinou, nebo jejich kombinací, jak to všechno probíhalo a v neposlední řadě i jak by se měli lidé žijící přímo u toků chovat.

 

Fotogalerie z povodní 2010 na Ploučnici v Mimoni