Další vývoj participativního rozpočtu v Mimoni

První rok, kdy se v našem městě šlo i cestou participativního rozpočtu je za námi a nezbývá, než zhodnotit, jak jsme se dokázali s nabídnutou šancí vypořádat, a důvody proč vůbec participativní rozpočet zavádět. Nejprve si však řekneme něco o historii participativního rozpočtu, odkud se vůbec vzal a jak se až do Mimoně dostal.

Z Jižní Ameriky do Mimoně

Kořeny participativního rozpočtu sahají do Jižní Ameriky, do Brazílie, kde se ve městě Porto Alegre vytvořil první plnohodnotný systém participativního rozhodování tak, jak jej známe dnes. Stalo se tak v roce 1989, a během relativně krátké doby se tento systém rozšířil do celého světa.
V České republice se participativní rozpočet začal uplatňovat zhruba od roku 2012 a od té doby jeho využití rok od roku roste. Stále více měst dává prostor svým občanům pro uplatnění jejich návrhů a realizace jejich nápadů ve veřejném prostoru.
Přibývají i města v našem okolí, která se vydala cestou lepší spolupráce a komunikace s občany formou participativního rozpočtu, a umožnila realizace návrhů o kterých občané sami rozhodli. Namátkou můžeme jmenovat Děčín, Českou Lípu, nebo třeba Liberec.
V loňském roce dorazil participativní rozpočet i k nám do Mimoně. Přes počáteční velkou nevoli a neochotu se tímto tématem v komunálních volbách 2018 vůbec zabývat, své místo ve volebním programu nakonec našel.

Základní kámen úspěšně položen

Letošní rok participativního rozpočtování v Mimoni byl ve znamení budování základní koncepce a základních pravidel, která jsou pro fungování nezbytná. I přes to, že jsou s participativním rozpočtováním již bohaté zkušenosti, město Mimoň se rozhodlo jít vlastní cestou, čili všechno co se vytvoří je od základního kamene. Základní systém participativního rozpočtu je popsán v článku Participativní rozpočet - úvod. Těchto základních stavebních kamenů by se mělo město při ladění pravidel participativního rozpočtu držet a navíc splnit slib z veřejné prezentace projektů z letošního září, kde slíbilo vytvořit a na webu města zveřejnit orientační tabulku cen městského mobiliáře, různých stavebních prací apod, která by měla významným způsobem pomoci v orientaci občana - navrhovatele v cenách, na nichž projekt také závisí.
První tři projekty, které do toho letos šly už mají vše za sebou a vítězný projekt, spojovací chodník ulic Malá a Barvířská, spojený s úpravou zeleně na náměstí 1. máje by měl být zařazen do plánu realizace na rok 2020.

Hybná síla občan

Systém participativního rozhodování je jedinečný tím, že umožňuje využít nástroje přímé demokracie a je jednou z cest k budování občanské společnosti se zájmem o životní prostor, který občané obývají. Je to především na lidech, kteří v určité komunitě žijí, ať už mezi sousedy, v ulici, čtvrti, či v celém městě. Projekty nemusí podávat jednotliví občané, ale na společných projektech se mohou dohodnout celé skupiny. Stačí se jen zamyslet co bychom chtěli, co je v rámci zadaných pravidel možné a reálné a co z toho se budeme snažit prosadit.

Závěrem

Na příští rok 2020, by mělo město Mimoň uvolnit vyšší částku určenou pro participativní rozpočet a tím pádem více rozvázat ruce potencionálním navrhovatelům. Také by měla vzniknout pracovní skupina, přímo určená pro participativní rozpočet.