Výsledky hlasování o návrzích do participativního rozpočtu

Nejprve si ještě jednou zopakujme, co to vlastně Participativní rozpočet je a k čemu vlastně Participativní rozpočet slouží.
Participativní rozpočet je nástroj, který slouží k tomu, aby se občané města sami podíleli o tom, jak se s částí městského rozpočtu naloží. A to s tou částí městského rozpočtu, kterou město právě pro tyto účely vyčlení. Tato vyčleněná část městského rozpočtu se nazývá Participativní rozpočet. Proč se vyčleněná část městského rozpočtu jmenuje takto složitě? Je to proto, že myšlenka, aby se občané sami podíleli na tom, jak se s částí městského rozpočtu naloží, vznikla v zahraničí. Podílet se na něčem, znamená na něčem participovat. A jsme u participace.

Participativní rozpočet je široce využívanou metodou, jak aktivně zapojit občany do dění ve městě. Jak jim dát možnost nejen prezentovat, co by chtěli zlepšit, opravit, postavit apod., ale dát jim zároveň šanci realizace. Dát jim možnost, sestavit si vlastní návrh "od A zo Z" a přesvědčit ostatní spoluobčany, aby pro jejich projekt hlasovali. Nejsou to žádné složité postupy. Stačí jen nebát se a chtít do toho jít.

Start Mimoně do Participativního rozpočtu je za námi

Letošní první, nebo lépe napsáno nultý, startovací, zahřívací ročník participačního rozpočtování v Mimoni je za námi, výsledky přineslo říjnové číslo mimoňského Zpravodaje:

  • návrh č. 1 - Pítko na náměstí - 8 hlasů
  • návrh č. 2 - Chodník a živý plot na náměstí 1. máje - 60 hlasů
  • návrh č. 3 - Ekoškola - 49 hlasů

Nyní bude s výsledky seznámena rada města, která rozhodne o zařazení vybraného návrhu do rozpočtu města, a následně budou podniknuty kroky k tomu, aby návrh (nebo případně návrhy) byly také uskutečněny.

Jak dál s Participativním rozpočtem v Mimoni?

Město Mimoň uvažuje na další rok o navýšení vyčleněné částky z městského rozpočtu pro Participativní rozpočet. Navrhovatelům se tím uvolní ruce a otevřou se nové možnosti pro navrhované projekty a ve výsledku by to mohlo znamenat i jejich vyšší počet.
Mělo by dojít i na užitečné nástroje, které by měly pomoci při tvorbě projektů. Jednalo by se zejména o základní orientační ceník městského mobiliáře, stavebních prací apod. A jelikož jedním ze základních limitů každého projektu je jeho cena, mohl by být tento nástroj, pokud bude realizovaný a dostupný, jedním ze základních vodítek pro přípravu celého projektu.