Veřejná prezentace návrhů Participativního rozpočtu

Participativní projekt Nápad pro Mimoň jde do další fáze. Celkem tři podané návrhy projdou ve středu 4. září 2019 od 16:00 hod veřejnou prezentací v Domě kultury Ralsko, a zároveň je možné jednotlivé projekty do 17. září 2019 hodnotit. A to jak elektronicky, přímo na webu města, tak pomocí hodnotícího formuláře. Tato fáze participativního rozpočtování má za úkol seznámit co nejvíce občanů našeho města s jednotlivými návrhy a jejich podrobnostmi, přínosy pro veřejný prostor, život apod. Odkaz na krátkou anotaci z oficiálního webu města Mimoně, stručné popisy jednotlivých projektů, včetně elektronického hlasování a možnosti stáhnout si hodnotící formulář, najdete uvnitř tohoto článku.

 Nejprve se pojďme stručně seznámit se všemi třemi projekty, které splnily zadávací podmínky pro Participativní rozpočet tak, jak je popsal vedoucí Odboru rozvoje města, p. Ing. Jaroslav Filek:

 1. Návrh 1 Pítko na náměstí
  Autorem návrhu je p. Čestmír Krous a jedná se o osazení pítka s pitnou vodou v prostoru náměstí 1. máje. Z hlediska provádění není tato akce složitá, ale složitější bude schvalovací proces, neboť se bude muset projednat se Severočeskou vodárenskou společností a.s. možnost napojení na vodovodní řad a pravděpodobně osadit vodoměrnou šachtu s vodoměrem, kvůli zajištění měření spotřeby vody. K tomu bude nutná projektová dokumentace a zajištění povolení. Momentálně je uskutečnění této akce komplikované z důvodu plánované rekonstrukce vodovodního řadu v prostoru náměstí realizované SVS a.s. Z tohoto důvodu není zcela jisté, že realizační termín 18 měsíců bude dodržen. Odhadované náklady celkem ……. 35.000,- Kč bez vodoměrné šachty
 2. Návrh 2 Vytvoření ucelené centrální části náměstí 1.máje – chodník a živý plot
  Autorem návrhu je p. Jaromír Mayer a jedná se o vybudování nového chodníku v prostoru mezi náměstím a zbořeným zámkem a osazení živého plotu jako oddělení prostoru náměstí od silnice (protažení stávajícího živého plotu). Dále zde autor doporučuje osázení severní části náměstí javory. Z hlediska posouzení záměru je momentálně zpracovávána studie rekonstrukce náměstí, ale domníváme se, že návrh nebude v rozporu s plánovanou studií. Bude ale nutné zajistit stavební povolení a souhlas orgánů památkové péče, neboť chodník sousedí s chráněným územím bývalého zámku. Odhadované náklady celkem ……. 200.000,- Kč
 3. Návrh 3 Ekoškola
  Autorem návrhu je paní Lenka Ryšánková a cílem je využít stávající pozemky školy a pozemky sousední pro výuku dětí, jejich sportovní využití a vytvoření vztahu k přírodě. Jedná se o úpravu stávajícího atria, vytvoření jednoduché venkovní přírodní učebny, vytvoření oddychového venkovního prostoru s ohništěm, vybudování zahrady s ovocnými stromy, záhony a kompostem a vytvoření přírodního „arboreta“ s různými druhy stromů (včetně jejich popisek) a biodiverzity (hmyzí hotely, čmeláčí domky apod. Část těchto nápadů Rada města navrhuje realizovat z rozpočtu školy, část (otevřenou veřejnosti), pak prostřednictvím rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že v podmínkách bylo stanoveno, že by se „nápad“ měl týkat veřejného prostranství, lze doporučit realizaci přírodního „arboreta“ a biodiverzitu. Odhadované náklady celkem ………. 110.000,- Kč Odhadované náklady „uznatelné“ ….. 82.000,- Kč

 Pokud jste se pro některý z projektů rozhodli a chcete hlasovat, můžete tak učinit

 • hned, elektronicky zde na tomto odkazu 
 • nebo si stáhněte hodnotící formulář, který po vyplnění odešlete buď e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jej na úřad odnesete osobně.

Ať už budete hlasovat elektronicky, nebo papírově, musíte tak učinit nejpozději do 17. září 2019.