Kam se poděl Participativní rozpočet

První, tzv. nultý ročník Participativního rozpočtování v Mimoni měl svou premiéru v roce 2019. Tehdy se sešly první tři návrhy z řad občanů a základní kámen pro rozjezd celého projektu byl úspěšně položen. Na veřejné prezentaci projektů v září 2019 město líbilo vytvořit a na webu města zveřejnit orientační tabulku cen městského mobiliáře, různých stavebních prací apod., která by měla významným způsobem pomoci v orientaci občana - navrhovatele v cenách, na nichž projekt také závisí a na jaře letošního roku měla vzniknout pracovní skupina k participativnímu rozpočtování a navýšit se měla i celková částka pro Participativní rozpočet určená Jak to všechno nakonec dopadlo?

Půjdeme vlastní cestou

Není od věci připomenout, že již při samotném počátku zavádění, resp. pokusu o zavedení (dnes už tomu tak můžeme říkat) Participativního rozpočtu, se město Mimoň rozhodlo jít vlastní cestou. A to i přes to, že s participativním rozpočtováním jsou v řadě měst bohaté zkušenosti, stačilo je jen převzít a implementovat na podmínky našeho města. Město se bohužel nedrželo ani základního systému pro tento způsob rozpočtováni a nedodrželo slib, zveřejnění alespoň základních orientačních parametrů, které by se mohly případným navrhovatelům posloužit v lepší orientaci. To, že Participativní rozpočet byl i v programech volených stran, to už je jen poznámka na okraj.

Budeme mít ankety 

Participativní rozpočet umožňuje občanům vlastní aktivní přístup k rozvoji města. Anketa je jen pasivní odkliknutí jedné z možností, což pro vedení města může něco znamenat, ale také nemusí znamenat vůbec nic. Projekty vzešlé z Participativního rozpočtu dávají občanům do ruky vlastní rozhodovací nástroje, bez ohledu na názor nejvyšších orgánů města. Participace umožňuje nejen opravdu rozhodnout o jakémkoliv projektu, ale protože se projekt pro Participativní rozpočet tvoří od A do Z, nechá na něm jeho autor kus práce. Něco konkrétního jsem pro své město udělal(a). A to dává i pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme. Nakonec vše skončilo u anket na oficiálním webu města. Na jednu stranu to je dobře, proč ne, názor občana na důležité otázky týkající se žití v našem městě by měl být vždy vítaný. A nejen vítaný. Názor občana by měl mít také nějakou váhu, což mu anketa určitě nezaručí. Ankety na oficiálním webu města Mimoně nejsou ničím jiným, než pouhým nezávazným průzkumem veřejného mínění a město se může kdykoliv rozhodnout jinak.

Nezvládnutý management, nebo neochota?

Celý nultý ročník Participativního rozpočtu u nás v Mimoni bylo možné vnímat možná ani ne jako pokus, ale spíš jako něco, co bylo od začátku odsouzeno k zániku. Tolik potřebná osvěta téměř na bodě mrazu, neochota investovat do potřebných aktivit a v neposlední řadě ona nesmyslná vlastní cesta, to byly hlavní faktory, které vystavily konečný účet, aniž by cokoliv pořádně začalo.