Participativní rozpočet - úvod

Participativní rozpočet

Spousta dobrých nápadů, námětů, úprav a řešení drobných maličkostí, které nám mohou zpříjemnit život ve městech upadá v zapomnění, či zůstává jen zbožným přáním. Spousta lidí nemyslí jen na to, jak hezké bude okolí jejich domu, ale zajímá je, jak to vypadá v jejich městech, městských obvodech, či čtvrtích. V jakém stavu je například městská zeleň, parkové úpravy, chodníky, cesty, lavičky a spousta dalších maličkostí utvářejících živoucí, smysluplný celek.

Cesta od nápadu po jeho realizaci je však pro řadového občana velice těžká a složitá. Proto spousta dobrých nápadů končí tak říkajíc "v koši". A právě tady může vedení města, městské čtvrti, či obvodu podat pomocnou ruku ve formě participativního (rozuměj podílového) rozpočtu. Podílového proto, že se občané sami buď přímo podílejí na jeho sestavení, nebo vedení města může vyčlenit částku, v rámci které se uplatní projekty vzešlé přímo od občanů města.

Obrovská výhoda tohoto systému je v přímé účasti obyvatel měst na jejich rozvoji a určení priorit, co udělat teď a co může ještě chvíli počkat, resp. co by se mělo udělat nejdříve, aby se mohlo pokračovat v dalším navazující projektu. Velice dobře lze z tohoto modelu řízení města určit priority a z toho vyplývající koncepci jeho rozvoje.

K participativnímu rozpočtu, tj. rozpočtu řízeného částečně občany, se již přiklonila řada měst v České republice a nemusíme chodit daleko. S projektem Tvoříme Děčín přišlo město Děčín, veškeré návrhy k realizaci projektů v Děčíně lze prohlédnout on-line, děčínský projekt Tvoříme Děčín, má i svůj YouTube kanál, kde lze ve zhruba 15 dílech shlédnout, jak to všechno probíhá, krok za krokem. Česká Lípa zase rozjela projekt Tvoříme město.

Na těchto dvou projektech lze velmi dobře vidět, jakým způsobem participativní rozpočet v různých městech probíhá. A zjistíme, že se jedná o průběh velice podobný. Je to proto, že participativní rozpočet má daný základní postup, od kterého se vše odvíjí:

  1. Vedení města uvolní část financí ze svého rozpočtu pro svůj participativní rozpočet.
  2. Občané navrhnou, co by chtěli ve městě vytvořit
  3. Vedení města prověří realizovatelnost podaných návrhů
  4. Návrhy se společně prodiskutují (veřejné setkání)
  5. Občané přímo vyberou návrhy k realizaci
  6. Vedení města se postará o jejich realizaci

Samozřejmě, že i participativní (podílový) rozpočet má pravidla, která si města, obce, komunity, vytvářejí "na míru" ke svému projektu. Mezi hlavní patří realizace na pozemcích, či objektech města, a musí sloužit veřejnému zájmu. Další pravidla lze odvodit např. z územního plánu apod., nicméně každé město si vytvoří obecné požadavky na návrhy projektů a to je to jediné, čeho se musí navrhovatel držet.{jcomments off}

Vše o participativním rozpočtu