Participativní rozpočet

Spolu pro MimoňParticipativní rozpočet je ve své podstatě jedním z nástrojů přímé demokracie, neboť umožňuje občanům přímý podíl na části rozpočtu komunity, městské části, nebo celé obce. Dává občanům příležitost rozhodovat o tom, co se v jejich obci, městě, či jiné komunitě bude dít s částí rozpočtu, pro tento účel určenou.

Participativní rozpočet se ve své finální části, kdy se rozhoduje (veřejně hlasuje) o vítězném projektu, velmi blíží jisté formě místního referenda. Proto je pro jeho dobré fungování potřebná jak aktivní účast občanů, kteří přijdou s nápady a s projekty, tak účast těch, kteří o výsledném projektu nakonec ve veřejném hlasování rozhodnou.

Na těchto stránkách se pokusíme objasnit krok za krokem, jak probíhá proces participativního rozpočtu, co vůbec a jak má občan udělat pro to, aby se mohl takového projektu zúčastnit a jaké podmínky, případně jakou úpravu legislativy by pro to mělo udělat město. V našem případě zde budeme psát o našem městě, o Mimoni, kde se myšlenka participativního rozpočtování dostala z našeho volebního programu do koaliční dohody a má tedy slušnou šanci spatřit světlo světa i u nás.

Participace v Mimoni znovu ožívá

Po roční koronavirové přestávce se v městském rozpočtu na rok 2021 opět objevuje položka s názvem "Participativní rozpočet", v případě našeho města s podnadpisem "Máte nápad?". Lze tak navázat na článek Kam se poděl Participativní rozpočet, který pochází z doby, kdy se město Mimoň rozhodlo jít vlastní cestou, cestou anket, které ovšem nemají s Participativním rozpočtováním vůbec nic společného. Dokonce ani hlasování ne.

Číst dál: Participace v Mimoni znovu ožívá

Kam se poděl Participativní rozpočet

První, tzv. nultý ročník Participativního rozpočtování v Mimoni měl svou premiéru v roce 2019. Tehdy se sešly první tři návrhy z řad občanů a základní kámen pro rozjezd celého projektu byl úspěšně položen. Na veřejné prezentaci projektů v září 2019 město líbilo vytvořit a na webu města zveřejnit orientační tabulku cen městského mobiliáře, různých stavebních prací apod., která by měla významným způsobem pomoci v orientaci občana - navrhovatele v cenách, na nichž projekt také závisí a na jaře letošního roku měla vzniknout pracovní skupina k participativnímu rozpočtování a navýšit se měla i celková částka pro Participativní rozpočet určená Jak to všechno nakonec dopadlo?

Číst dál: Kam se poděl Participativní rozpočet

Další vývoj participativního rozpočtu v Mimoni

První rok, kdy se v našem městě šlo i cestou participativního rozpočtu je za námi a nezbývá, než zhodnotit, jak jsme se dokázali s nabídnutou šancí vypořádat, a důvody proč vůbec participativní rozpočet zavádět. Nejprve si však řekneme něco o historii participativního rozpočtu, odkud se vůbec vzal a jak se až do Mimoně dostal.

Číst dál: Další vývoj participativního rozpočtu v Mimoni

Výsledky hlasování o návrzích do participativního rozpočtu

Nejprve si ještě jednou zopakujme, co to vlastně Participativní rozpočet je a k čemu vlastně Participativní rozpočet slouží.
Participativní rozpočet je nástroj, který slouží k tomu, aby se občané města sami podíleli o tom, jak se s částí městského rozpočtu naloží. A to s tou částí městského rozpočtu, kterou město právě pro tyto účely vyčlení. Tato vyčleněná část městského rozpočtu se nazývá Participativní rozpočet. Proč se vyčleněná část městského rozpočtu jmenuje takto složitě? Je to proto, že myšlenka, aby se občané sami podíleli na tom, jak se s částí městského rozpočtu naloží, vznikla v zahraničí. Podílet se na něčem, znamená na něčem participovat. A jsme u participace.

Číst dál: Výsledky hlasování o návrzích do participativního rozpočtu

Veřejná prezentace návrhů Participativního rozpočtu

Participativní projekt Nápad pro Mimoň jde do další fáze. Celkem tři podané návrhy projdou ve středu 4. září 2019 od 16:00 hod veřejnou prezentací v Domě kultury Ralsko, a zároveň je možné jednotlivé projekty do 17. září 2019 hodnotit. A to jak elektronicky, přímo na webu města, tak pomocí hodnotícího formuláře. Tato fáze participativního rozpočtování má za úkol seznámit co nejvíce občanů našeho města s jednotlivými návrhy a jejich podrobnostmi, přínosy pro veřejný prostor, život apod. Odkaz na krátkou anotaci z oficiálního webu města Mimoně, stručné popisy jednotlivých projektů, včetně elektronického hlasování a možnosti stáhnout si hodnotící formulář, najdete uvnitř tohoto článku.

Číst dál: Veřejná prezentace návrhů Participativního rozpočtu

Poslední dny k podání návrhu pro Participativní rozpočet

Blíží se konec července a s ním i termín, ukončující možnost podání návrhu pro Participační rozpočet, jehož nultý, startovací ročník letos začal. Už jen do středy 31. července 2019 je možné podávat vlastní návrhy pro realizaci jakékoliv veřejně prospěšné městské investice. Podání návrhu pro Participativní rozpočet je velice jednoduché, jediné co musí splňovat jsou kritéria (pravidla) zadaná městem. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Číst dál: Poslední dny k podání návrhu pro Participativní rozpočet

Participativní rozpočet v Mimoni

Po o něco více než půl roce, který uplynul od loňských podzimních komunálních voleb se v našem městě udála spousta věcí. Jednou z nich je postupné uvádění do života tzv. participativního, česky podílového, městského rozpočtu. Pokud nosíte v hlavě nějakou smysluplnou myšlenku, o které si myslíte, že by stála za realizaci, a byla by dobrá pro všechny, pak budete mít možnost jí za daných podmínek realizovat. Pojďme se podívat jak na to.

Číst dál: Participativní rozpočet v Mimoni

Participativní rozpočet - úvod

Participativní rozpočet

Spousta dobrých nápadů, námětů, úprav a řešení drobných maličkostí, které nám mohou zpříjemnit život ve městech upadá v zapomnění, či zůstává jen zbožným přáním. Spousta lidí nemyslí jen na to, jak hezké bude okolí jejich domu, ale zajímá je, jak to vypadá v jejich městech, městských obvodech, či čtvrtích. V jakém stavu je například městská zeleň, parkové úpravy, chodníky, cesty, lavičky a spousta dalších maličkostí utvářejících živoucí, smysluplný celek.

Číst dál: Participativní rozpočet - úvod