Uplynulý rok 2019

Pomalu a jistě dozrál čas ohlédnout se za letošním rokem 2019. Souhrn maličkostí, které (snad) byly alespoň k něčemu užitečné, nápady, které se podařilo prosadit, nápady, které jsou v řešení a které na pořadí návrhu teprve přijdou. 

Zákaz tranzitu nad 12t

Největší událostí letošního roku bylo bezesporu prosazení zákazu tranzitu pro nákladní dopravu o nejvyšší povolené celkové hmotnosti nad 12t. Toto opatření bylo navrhováno od roku 2012, a v březnu roku 2015 poprvé veřejně prezentováno na veřejném projednávání oné neslavně proslulé přeložky, průtahu centrem našeho města. Více v tomto miniseriálu, věnovanému tomuto tématu Řešení nákladní tranzitní dopravy pomocí zákazových dopravních značek I. Následně se tohoto tématu ujal tehdejší zastupitel p. Král, který jej v roli starosty dokázal v letošním roce dotáhnout do konce. Je pravda, že tomu velmi napomohlo avizované nové satelitní mýto a s tím spojené zpoplatnění silnic I. třídy, a že to není úplně dokonalé řešení, nicméně v rámci možností, které Mimoň má je to řešení nejlepší možné. Ať tak, nebo tak, zákaz tranzitu by měl být zhruba od března 2020 realitou a to je podstatné.

Únor 2019 Úprava nepřehledné zatáčky v Malé ulici

Jako jedním z úplně prvních návrhů, které směřovaly na MěÚ, resp. byly projednávány na Dopravní komisi, bylo odstranění přerostlé zeleně těsně za zatáčkou, při vyústění Malé ulice na náměstí 1. máje. Přerostlé keře zde zabraňovaly výhledu na vyjíždějící vozidla z parkoviště u Monety a docházelo zde k velmi stresujícím situacím. Toto místo je však velmi nebezpečné i proto, že je zde umístěn přechod pro chodce umístěný za (opět) vzrostlou zelení a přijíždějící vozidla z ulice Malá vidí chodce, zejména menšího vzrůstu, např. děti, kteří se chystají přejít ulici na poslední chvíli. Svou negativní roli v tomto případě hrají i automobily zaparkované před přilehlým domem, v místě mezi průjezdem do domu a nárožím domu, kde je přechod umístěn, které také velice významně brání ve výhledu jak chodcům, tak řidičům. Tato druhá část by se měla řešit v roce 2020.

Březen 2019 Zvýšení kapacity sběrného místa pro tříděný odpad v Malé ulici

Třídění odpadů, resp. jejich ukládání do příslušných sběrných nádob, to je tragédie sama o sobě. Poházené krabice kolem poloprázdných kontejnerů, kusy nábytku, skříně, křesla, monitory... prostě věci, které na místo pro tříděný odpad nepatří, ale které patří do sběrného dvora. Během dlouhodobého monitorování míst s kontejnery určenými na tříděný odpad lze konstatovat jediné. Vše je o lenosti a lhostejnosti. Vůbec nejde o četnost svozu, nebo o malou kapacitu sběrných nádob. Vše je o tom, že pár jedinců neví, nechce vědět, nezajímá je fakt, že v Mimoni existuje sběrný dvůr, kam lze odvézt zdarma téměř cokoliv. A nebo to vědí, ale proč jako... A největší paradox na tom všem je, že tohle dělá jen malé procento obyvatel Mimoně. Drtivá většina obyvatel našeho města jsou slušní a pořádní lidé, ale bohužel, jsou mezi námi tací, pro které je veřejný prostor absolutní vzduchoprázdno. Navzdory tomu byly na místě pro tříděný odpad v Malé ulici zařízeny navíc dva plastové kontejnery, jeden na papír a jeden na plasty s vrchním odklápěcím víkem, aby do nich bylo možné vkládat i větší krabice, které třeba nejdou úplně jednoduše roztrhat. A výsledek? Tento vstřícný krok znamenal pouze navýšení velkoobjemového papírového a plastového odpadu, podle jeho skladby s největší pravděpodobností z místních soukromých provozoven. Což je jednak velmi nefér, vůči ostatním drobným tříditelům - fyzickým osobám (lhostejnost), ale hlavně to je brutální porušování zákona o odpadech a parazitování na sběrném systému města, který je určen především pro občany - fyzické osoby, nikoliv pro firmy - právnické osoby. Ty musí mít své sběrné nádoby a platit si za odvoz svého odpadu. A nebo musí mít uzavřenou smlouvu s městem, a pak teprve mohou, samozřejmě za příslušný poplatek, využít sběrný systém města. Nakládání s odpady v našem městě, to je jedna velká samostatná kapitola, která bude mít zcela jistě pokračování i v roce 2020.

Červen 2019 První ústní návrh na rozšíření parkoviště v Malé ulici "U toalet"

Parkování v centru města se v letošním roce řešilo v duchu obnovené myšlenky na parkování pomocí parkovacích kotoučů na omezenou dobu. Parkovací automaty tedy definitivně vzaly za své a v celém širším centru města začne v roce 2020 platit omezené stání na parkovištích označených jako parkoviště s parkovacím kotoučem. Toto omezení se týká náměstí 1 máje, Mírové ulice, a náměstí ČSA. Jako místo pro bezplatné parkování bylo určeno parkoviště v Malé ulici "U toalet". A právě proto, že by se na toto parkoviště měla vymístit většina vozidel parkujících na náměstí 1 máje, v Mírové ulici, či na náměstí ČSA, bylo navrženo rozšíření tohoto parkoviště o plochu bývalého autobazaru, která na toto parkoviště navazuje a je využívána jen sporadicky. Tento návrh byl přednesen na červnové schůzce se starostou a na říjnovém zastupitelstvu byl naznačen záměr toto parkoviště opravdu rozšířit.

Září 2019 Vítězství v Participačním rozpočtu

Návrh na propojení chodníku z malé ulice s ulicí Barvířskou, a doplnění zeleně na náměstí 1 máje byl návrh, který byl podán v rámci startovacího ročníku Participativního rozpočtu, který město v tomto roce zavedlo. Návrh byl sladěn se záměrem revitalizace náměstí 1 máje, a bude tvořit východní okraj náměstí. Co se týče Participativního rozpočtu, pak to je velmi dobrá příležitost pro všechny občany našeho města, kteří tímto mají šanci sami něco zrealizovat, nebo změnit.

Říjen 2019 Písemný návrh na rozšíření parkoviště v Malé ulici "U toalet"

Na základě změny ÚP č. 7, která počítá se smíšenou pěší a cyklistickou zónou na pravém břehu Ploučnice a jejím propojení se stávající cyklostezkou  na levém břehu Ploučnice a její trasa přímo kolem parkoviště v Malé ulici "U toalet" dala vzniknout strategickému návrhu s větším rozsahem, směřujícího k víceúčelovému využití tohoto parkoviště jako STPL (servisní zázemí) pro karavany a obytné vozy, v podobě možnosti odservisování vodního systému a dobití elektrické soustavy, stejně, jako servisní zázemí pro cyklisty. kdy by zde mohla vzniknout dobíjecí stanice pro elektrokola. Tento návrh počítá se zakomponováním tohoto parkoviště do tzv. širšího centra, tj. logistickým propojením s náměstím 1 máje.

Jak v roce 2020

Všechny nedořešené věci z roku 2019, tj. zejména nepřehledná zatáčka v Malé ulici a rozšíření parkoviště v Malé ulici "U toalet", ale i další návrhy, jako přeznačení současné cyklostezky podél Ploučnice na Smíšenou stezku pro chodce a cyklisty, či návrh na nový přechod pro chodce, či místo pro přecházení v Mírové ulici, to všechno by se mělo během roku 2020 dořešit.