Co by nás nemělo minout v roce 2020

Strategický plán je hotov a pomyslný investiční jízdní řád je zhruba na deset let jasný. V předchozím článku Strategický plán rozvoje města 2019 - 2029 bylo poukázáno na Strategický plán jako celek, v tomto článku si rozebereme, co konkrétně by se podle tohoto Strategického plánu, schváleného na prosincovém zastupitelstvu mělo v letošním roce udělat.

V první řadě se odpíchneme od již proběhnutého roku 2019 a podíváme se, jaké aktivity byly pro tento rok stanovené a v jaké fázi se nachází:

 1. Jako první aktivita programového cíle Kultura a památky splněný čistě pro rok 2019 bylo vytvoření nové příspěvkové organizace Kultura Mimoň. Tato organizace vznikla na základě opatření pro podporu kulturní a zájmové činnosti a zázemí pro tuto činnost, což se od ní logicky očekává.
 2. Druhou aktivitou započatou v roce 2019 je revitalizace dvora MěÚ pro svatby, jako součást opatření pro revitalizaci zeleně a veřejných prostranství, v programovém cíli Životní prostředí. Tato aktivita bude s největší pravděpodobností pokračovat i v roce 2020.

Rok 2020

A jak to bude s aktivitami, které by měly být splněny (dokončeny) v roce 2020?

Podle aktuálního Strategického plánu to jsou tyto aktivity / projekty s danými termíny:

 1. Jednání s Libereckým krajem o převzetí patronátu nad dalším rozvojem městského muzea
 2. Modernizace areálu koupaliště
  (vybudování sportovních zařízení, sportovišť a venkovního bazénu)
 3. Elektronizace MěÚ
  (Sjednocení SW města a příspěvkových organizací, Portál občana a Hybridní pošta)
 4. Vytvoření nové zasedací místnosti pro jednání zastupitelstva
 5. Nová průmyslová zóna v areálu bývalé velkovýkrmny prasat
 6. Příprava lokalit pro stavbu rodinných domků
  (MITEX, Vranovská ul.) 2020 - 2025
 7. Prodej bytových domů na Ploužnici obci Ralsko
 8. Obchvat města
  (Aktualizace ÚP, a DUR, včetně výkupu pozemků)
 9. Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni
  (lokalita za Družbou, pozn. aut.)
 10. Dokončení modernizace Domova důchodců
  (Dokončení požárního zabezpečení)
 11. Rekonstrukce topení Domova důchodců

Krom těchto uvedených projektů jsou další projekty, které nemají konkrétní termín dokončení a jejichž realizace bude probíhat po celé zhruba desetileté období, tedy průběžně.
Seznam těchto projektů naleznete na tomto odkazu.

 Výhled na rok 2021 - 22

Asi nemá smysl vypisovat ucelený seznam dalších projektů na léta 2021 - 2022. To si necháme na konec letošního roku, podle toho, jak se budou projekty pro letošní rok naplňovat. Nicméně alespoň malá poznámka k tématům, která spolu souvisí a o kterých se velmi živě diskutuje.

Protože vše souvisí se vším, tak i dokončení celé parkovací koncepce v centru města Mimoně, včetně dokončení volných odstavných ploch, úzce souvisí s revitalizací náměstí 1. máje, jejíž dokončení je plánované na rok 2021, a s revitalizací parkoviště v Malé ulici u toalet, která je jako dokončená v plánu na rok 2022. V roce 2022 by tedy měla být dokončena celá koncepce parkování, jejíž schvalovací část byla započata v roce 2019, a v letošním roce, tj. v roce 2020 bude zprovozněna její první fáze.

Prosím nezaměňovat revitalizaci náměstí 1. máje s jeho zástavbou. Tyto dva projekty spolu sice místně souvisí, ale termín realizace je úplně jiný. O tom si ale napíšeme až v dalším článku.