Zástavba centra města, vize pro Mimoň

Setkání s autory studie zastavitelnosti centra města ukázalo, jakou optikou vidí nezávislí pozorovatelé současnou urbanizaci našeho města a řešení zástavby proluk a náměstí 1. máje. Velice zajímavý, téměř až utopistický byl přístup k reorganizaci dopravy, a malou revoluci přinesl návrh výstavby multifunkční budovy pro městskou knihovnu a ZUŠ.

Řešení prostoru nábřeží mezi náměstím 1. máje a náměstím ČSLA, tj. prostoru za bývalým OPMP, prostor areálu OPMP a dostavby severní a jižní části Malé ulice.

Půdorys řešení prostoru nábřeží mezi náměstím 1. Máje a náměstím ČSA:

Plán zástavby centra Mimoně pravý břeh Ploučnice

Na první pohled viditelná velká změna je znovuobnovení bývalého mlýnského náhonu, který v minulosti napájel vodou z Ploučnice Dolní mlýn, o kterém jsme si psali v tomto článku. Obnovením bývalého mlýnského náhonu by se znovu vytvořil ostrov, který v těchto místech na Ploučnici existoval, byť to nebyl ostrov v pravém slova smyslu tak, jak jej navrhují studenti ve své vizi. Nicméně, tento náhon zasahuje do areálu bývalého OPMP, který není v majetku města, a otázkou zůstává, jakým způsobem by se případná stavba mlýnského náhonu realizovala. Pokud opravdu v původním korytu a s původním průtokem původními budovami, pak by to bylo jistě velice vizuálně atraktivní a technicky zajímavé.

Další změny v Malé ulici jsou její zástavby v severní a jižní části. Zástavba severní části Malé ulice, tj. u náměstí, by znamenala likvidaci současného parkoviště v Malé ulici u toalet, potažmo přesun jeho menší varianty do prostor po bývalém zámku, do jihovýchodní části náměstí 1. máje.

Zástavba jižní části Malé ulice by s sebou přinesla i přestavbu současné kruhové křižovatky na náměstí ČSLA na křižovatku tvaru T.

Celý tento návrh obecně nepočítá s dnes již do Územního plánu odsouhlasenou smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty podél nábřeží Ploučnice (změna ÚP č. 7., o které byl tento článek)

Model budovy kulturního, turistického a společenského centra (veřejný dvůr):

Koncept veřejného dvora v areálu bývalého OPMP

  1. Pokud by něco podobného mělo stát místo areálu OPMP, pak s vizí pro využití, jakožto kulturního, turistického a společenského centra nelze než souhlasit, ale přesto bychom se měli zamyslet, jak moc bychom takový velký areál využívali. Viz bývalý Dům Družby, který byl koncipován podobným způsobem a město jej nikdy nebylo schopno odkoupit využít.
  2. Takováto mega betonová stavba by do centra města vůbec neměla přijít. Ano, pokud chceme, postavme si něco takového, ale tak, aby to zapadlo mezi okolní zástavbu. To znamená alespoň sedlová střecha a pokud možno co nejvíce upřednostnit využití klasických stavebních materiálů, než betonu.

Nové, zastavěné centrum Mimoně (náměstí)

Uzavření náměstí na jeho východní straně novou budovou pro městskou knihovnu a ZUŠ tak, jak je nakreslené na plánku opět přináší zajímavou a odvážnou myšlenku. Celá tato budova by byla vystavěna v původní stopě bývalého mimoňského zámku, což neznamená nic jiného, než že by se stavělo na základech bývalého zámku dnes ukrytých pod vrstvou hlíny a po kterých dodnes chodíme. Myšlenka ovšem nekoresponduje se současným záměrem využití prostoru náměstí, kdy by budova stála na uvažované spojnici pěší trasy ulice Malá a Barvířská. Ale nic není nemožné a vše se dá rozumně řešit. Každopádně myšlenka prakticky obnovy části bývalého zámku, byť v jiném, než původním slohu je velice lákavá.

Uzavření náměstí na jeho západní straně = OK., tam by ovšem musel přijít soukromý investor, protože některé pozemky na západní straně náměstí městu bohužel nepatří.

U všech budov ale chybí sedlové střechy a lepší propojenost se současnou zástavbou. Vystavění betonových krabic uprostřed historického centra města by opravdu nebylo šťastné řešení.

Budova, která by měla stát na místě bývalého zámku, na jeho původních základech.

Barevně odlišené budovy reprezentují zástavbu východní části (červená budova) a západní části (hnědé budovy) náměstí 1. máje.

Kompletní leták ke stažení, formát PDF