Nové složení vedení města Mimoně

ZastupitelstvoUstavující Zastupitelstvo z 1. listopadu 2018 určilo složením slibu nově zvolené zastupitele a volbou nového starostu města, členy městské rady a nakonec členy kontrolního a finančního výboru.

 

 

 

 

 

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Složení Rady města Mimoň po komunálních volbách 2018
Počet radních 5 Pro Proti Zdržel se Nehlasoval
Beran Jiří Hasiči Mimoň, jsme tu pro Vás  13 0 4  
Bizoňová Jaroslava ANO 2011        místostarostka = členka Rady města
Král Petr ANO 2011        starosta = člen Rady města
Mgr. Krousová Šárka TOP 09  12 1 4  
Ing. Ráček Pavel ČSSD  14 2 1  

 

Nejužší vedení města Mimoně po komunálních volbách 2018
    Pro Proti Zdržel se Nehlasoval
Král Petr starosta (ANO 2011) 11 2 4  
Bizoňová Jaroslava místostarostka (ANO 2011) 12 1 4  

 

Složení kontrolního výboru města Mimoně po komunálních volbách 2018
Počet členů 5   Pro Proti Zdržel se Nehlasoval
Steinfest Marek předseda (SOS, Strana pro otevřenou společnost) 15 0 2  
Karel Jiří člen (bez politické příslušnosti) 9 0 7 1
Suchý Karel člen (bez politické příslušnosti) 9 0 7  
Mgr. Rašková Marie člen (ANO 2011) 9 0 8  
Kounovský Pavel člen (TOP 09) 9 0 8  
Bc. Matyáš Kabeš DiS tajemník        

 

Složení finančního výboru města Mimoně po komunálních volbách 2018
Počet členů 5   Pro Proti Zdržel se Nehlasoval
Mgr. Konopiský Václav předseda (SOS, Strana pro otevřenou společnost) 11 0 6  
Kaiser František člen (Mimoňská obroda) 9 6 2  
Zuzana Hostačná DiS člen (bez politické příslušnosti) 10 1 6  
Bc. Pittner Jiří člen (ANO 2011) 12 0 5  
Janeček David člen (ANO 2011) 11 0 6  
Nina Židlická tajemník