Rušení poplatku z ubytovacích kapacit

Město Mimoň chce zrušit poplatek z ubytovací kapacity a odůvodňuje to minimálním příjmem z těchto poplatků.
Celkový roční příjem se pohybuje od cca 1 do 3 tis. Kč, administrace a kontrola jak ze strany poplatníka, tak správce poplatku je proto náročnější než užitek.
V Mimoni se platba poplatku týká, dle důvodové zprávy, hlavně Hotelu Beseda a Penzionu M. I když to není úplná pravda. A o tom si povíme v článku, stejně jako o tom, proč tuto obecně závaznou vyhlášku nerušit.

Cožpak o to, pokud je příjem z poplatku z ubytovací kapacity opravdu tak malý, a správa poplatku administrativně náročnější než jeho výběr, pak by asi nebylo co řešit. Jenže co tak najednou, když tento poplatek, který je opravdu minimální, nikomu léta nevadil?

Odpověď bychom s největší pravděpodobností mohli najít u novely zákona o místních poplatcích schválené vládou 29. září 2018, která počítá jednak se sloučením ubytovacího poplatku s poplatkem lázeňským a rekreačním, a počítá také s tím, a to je zřejmě ten pravý důvod, proč se poplatek z ubytovací kapacity zrušil, že tento poplatek by se měl vztahovat i na ubytovatele v soukromí. Nový poplatek se totiž bude vztahovat i na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení, či nikoliv. Připočítáme-li k tomu fakt, že tato novela zákona o místních poplatcích již byla 30. ledna 2019 v prvním čtení a platit by měla od 1. ledna 2020, tj. ani ne za rok, pak je jasné, proč ten spěch a proč tak najednou.

Ale budiž. Turista, návštěvník města, potencionální zákazník hotelu, či penzionu má tímto šanci, po začátku platnosti novely zákona o místních poplatcích, od 1. ledna 2020 ušetřit až 21,- Kč / den, a další rok, tj. od roku 2021 až 50,- Kč / den, což už je v případě třeba prodlouženého víkendu pro tři osoby docela slušná suma.

Jak si ovšem vysvětlit počínání některých firem, poskytujících ubytování v našem městě, které již nyní mají v cenách za ubytování poplatky označující jako „městskou daň“ v ceně 2,- Eur. za osobu a noc? Současná, dosud platná obecně závazná vyhláška č. 10/2010 stanoví tento poplatek, nebo daň, říkejme tomu, jak chceme na 2,- Kč, a to ještě jen v sezóně a jen v částech města Mimoně. Mimo sezónu a v ostatních destinacích, jako Vranov, či Srní potok jen na pouhou jednu korunu.

2,- Eur, to je zhruba právě oněch 50,- Kč, které by návštěvník mohl po 1. lednu 2021 a v letech následujících ušetřit. Jenže on je platí už teď. Poplatek nad rámec vyhlášky. Tak jsou stanoveny tržní ceny. Pak se ovšem logicky nabízí otázka, proč obecně závaznou vyhlášku města rušit, když maximální možné ceny z místních ubytovacích kapacit pro roky 2020–2021 jsou již teď splněny a obsaženy ve finálních cenách za ubytování v našem městě. Jestli ono by nebylo lepší vyhlášku naopak zachovat a ceny upravit podle tržního prostředí, které je již má takto nastavené a zakalkulované. Vyhláška by je pouze od roku 2020 a následně 2021 „dohnala“. Pak by se příjmy mohly od ledna 2020 zvýšit až desetinásobně, od ledna 2021 ještě více, a to už se pak správa poplatku zaručeně vyplatí.