Rada města zřídila své komise

Rada města MimoněNa začátku prosince zřídila Rada města komise, jakožto své poradní orgány. Počet komisí zřízených Radou města se zvýšil na pět a vznikly i čtyři nové pracovní skupiny.

Rada města Mimoň dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
rozhodla jako svůj poradní orgán zřídit níže uvedené komise rady města:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisi pro vzdělávání, dětí, mládež a sport - ve složení:

Jarmila Zítková
Tereza Bodláková
Jan Sutr
Zdeněk Pekař – předseda
Zetová Lenka
Kulturní komisi - ve složení:
Mgr. Marie Rašková - předseda
Pavel Skála
Jiří Holec
Ing. Jiří Šťastný
Kamila Dvořáková
Jiří Beran
Ivana Bodláková
Zdeněk Lorenz, DiS.


Hodnotící komisi - ve složení:

Tomáš Jaroš - předseda
Mgr. Jaroslav Jirůtka
Jaroslav Chýle


Povodňovou komisi - ve složení:

Petr Král - předseda
Petr Jechoutek
Miroslav Pulda


Dopravní komisi – ve složení:

Jaroslav Mrtka - předseda
Martin Antoch
Jaromír Mayer


Rada města Mimoň rozhodla zřídit níže uvedené pracovní skupiny:

Pracovní skupinu pro spolupráci s televizní společností Mitel - ve složení:
Petr Král
Jaroslava Bizoňová - předseda
Mgr. Bronislava Tvrzníková
Mgr. Šárka Krousová


Sbor pro občanské záležitosti - ve složení:

Božena Chmielová
Petra Nováková
10
Blanka Budinská
Marcela Kutnarová
Anna Šilhánková


Redakční radu Mimoňského zpravodaje - ve složení:

Bc. Anna Borůvková
Mgr. Lenka Jarošová
Mgr. David Hollan
Lenka Proboštová, DiS.


Letopiseckou komisi – ve složení:

Osvald Hons
Jaroslava Novotná
Kurt Pobuda
Ing. Jiří Šťastný

{jcomments off}R18/917