Povolební vývoj po roce 2018 v Mimoni

Vlajka MimoněPovolební vývoj po zlomových komunálních volbách 2018 se v našem městě začne s největší pravděpodobností ubírat trochu jiným směrem, než jsme byli doposud zvyklí, resp. věci by se měly začít dělat jinak, než tomu bylo doposud.

Zde Vám budeme přinášet pravidelné informace, jaký politický kurs byl slibován a jaký je ve skutečnosti prosazován.

Samozřejmě, že nelze opominout i ostatní dění v našem městě, naleznete zde informace a názory na dlouhodobé projekty, které Mimoň (doufejme) čekají, palčivé otázky řešení tranzitní dopravy, ale i návrhy na řešení vnitřní městské dopravní infrastruktury, budeme sledovat a probereme zde fungování Městské policie, otázky bezpečnosti, kamerový systém a podobně. Nebude chybět sledování bodů z koaliční dohody, která je jakýmsi programovým průsečíkem všech koaličních stran a hnutí.

Co by nás nemělo minout v roce 2020

Strategický plán je hotov a pomyslný investiční jízdní řád je zhruba na deset let jasný. V předchozím článku Strategický plán rozvoje města 2019 - 2029 bylo poukázáno na Strategický plán jako celek, v tomto článku si rozebereme, co konkrétně by se podle tohoto Strategického plánu, schváleného na prosincovém zastupitelstvu mělo v letošním roce udělat.

Číst dál: Co by nás nemělo minout v roce 2020

Strategický plán rozvoje města 2019 - 2029

Každé město by mělo mít nějakou vizi, kam chce směřovat a jakým způsobem a kdy toho chce dosáhnout. Zjednodušeně řečeno jde o "jízdní řád", kterého by se mělo město, pro dosažení stanovených cílů alespoň rámcově držet. Město Mimoň má nyní novou ucelenou koncepci rozvoje až do roku 2029. Dlouho chybějící dokument konečně nastavuje vizi, koncepci rozvoje města do budoucna. Co všechno je v plánu a jaké cíle jsou vytyčeny, na to se podrobněji zaměříme v článku, kde si můžete jednotlivé aktivity vyhledat a zobrazit, o jaké projekty konkrétně půjde.

Číst dál: Strategický plán rozvoje města 2019 - 2029

Změny na vedoucích místech příspěvkových organizací města po volbách 2018

Komunální volby v říjnu 2018 přinesly změnu ve vedení města a do funkce starosty vynesly Petra Krále, dlouhodobého kritika dnes již bývalého vedení města Mimoně. Se změnou vedení města přišly i změny ve vedení příspěvkových organizací a městské akciové společnosti Mimoňské komunální.

 

Číst dál: Změny na vedoucích místech příspěvkových organizací města po volbách 2018

Zástavba centra města, vize pro Mimoň

Setkání s autory studie zastavitelnosti centra města ukázalo, jakou optikou vidí nezávislí pozorovatelé současnou urbanizaci našeho města a řešení zástavby proluk a náměstí 1. máje. Velice zajímavý, téměř až utopistický byl přístup k reorganizaci dopravy, a malou revoluci přinesl návrh výstavby multifunkční budovy pro městskou knihovnu a ZUŠ.

Číst dál: Zástavba centra města, vize pro Mimoň

Řešením nemusí být demolice

Naše město si demolice „užívalo“ zhruba od konce 70 let, kdy se vybourala polovina Husovy ulice, v osmdesátých letech to odnesl rovnou celý zámek a s ním i západní část náměstí. „Zlatá devadesátá“ přinesla demolice bývalých průmyslových areálů za dnešními Jatkami, demolici železniční vlečky na hradčanské letiště a ukončení výroby v Rukavičářských závodech, Severce, OPMP, a nakonec i v Tonetu. Ruku v ruce s ukončováním výrob, započaly nejrůznější vlastnické a majetkové přesuny, pokusy na přechod k jiným aktivitám, nebo o pokračování, či obnovení výroby stávající.

Číst dál: Řešením nemusí být demolice

Tradice na odpis

Letošní rok se musel obejít bez masopustního průvodu a stejně tak tomu bude i v roce následujícím. Řečeno slovy vedení města Mimoně, takové tradice se prý u nás na severu moc nedržely a nedrží, lidé nechodí, tak proč podporovat něco, co zjevně nefunguje. Jenže to je bohapustá lež. Masopust má staletou tradici, dochované záznamy hovoří již o 13. století, a že lidé v Mimoni na masopust nechodí v počtu, jaký by byl žádoucí? Nehledal bych chybu v tradici…

Stačí se rozhlédnout po okolních obcích, abychom zjistili, že masopust funguje i ve větších městech, než je Mimoň, že funguje i u nás na severu, a že to je tradice, která sem rozhodně patří. Masopust totiž nebyl jen tradicí poválečně odsunutých německých obyvatel, jak se nám snaží pan starosta namluvit. Masopust těsně souvisí se svátky církevního roku a vyplňuje období od Tří králů do Popeleční středy, takže jej slavili a dodržovali všichni křesťané bez výjimky.

Oslava masopustu se dá pojmout i trochu jinak, než jen jedním kašpárkem / „bavičem“, a pak určitě nebudou mít lidé z Mimoně potřebu jezdit na oslavu masopustu třeba do Úštěku.

Za nedlouho tu máme Velikonoce, a děsím se, abychom pro malou účast v Mimoni nezrušili pomlázku.

Zlepší se komunikace města s občany?

Komunikace je velmi důležitým, ne-li jedním z nejdůležitějších prvků fungování společnosti. Předávání informací má klíčový význam pro rozvoj jakékoliv komunity, obce či města. Čím více občanů obce nebo města oslovíme, tím vyšší účinek budou předávané informace mít. K tomuto účelu slouží komunikační nástroje. Od tradičních městských novin, městského rozhlasu (televize), po dnes nejvíce používanou městskou webovou prezentaci, kterou najdeme snad v každé obci. Vývoj však nezůstal jen u webových prezentací a posunul se do další roviny. Zhruba od roku 2015 nastupuje nový komunikační fenomén SMART komunikací.

Číst dál: Zlepší se komunikace města s občany?

Dočasný Strategický plán rozvoje města na roky 2019–2020 a komunikace s občany

Město Mimoň přišlo s dočasným Strategickým plánem rozvoje města, který sice vznikl jako čistě prozatímní a jednoúčelový dokument proto, aby bylo možné čerpat případné dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. To samozřejmě samo o sobě není nic proti ničemu, už nyní však tento dokument dává základní informační rámec, jak a kam by se mělo město ubírat. Mimo jiné v něm město deklaruje větší ochotu ke komunikaci s občany, což by jistě byla velmi dobrá zpráva, kdyby se k tomu použily prostředky hodné 21. století.

Číst dál: Dočasný Strategický plán rozvoje města na roky 2019–2020 a komunikace s občany

Rušení poplatku z ubytovacích kapacit

Město Mimoň chce zrušit poplatek z ubytovací kapacity a odůvodňuje to minimálním příjmem z těchto poplatků.
Celkový roční příjem se pohybuje od cca 1 do 3 tis. Kč, administrace a kontrola jak ze strany poplatníka, tak správce poplatku je proto náročnější než užitek.
V Mimoni se platba poplatku týká, dle důvodové zprávy, hlavně Hotelu Beseda a Penzionu M. I když to není úplná pravda. A o tom si povíme v článku, stejně jako o tom, proč tuto obecně závaznou vyhlášku nerušit.

Číst dál: Rušení poplatku z ubytovacích kapacit

Rada města zřídila své komise

Rada města MimoněNa začátku prosince zřídila Rada města komise, jakožto své poradní orgány. Počet komisí zřízených Radou města se zvýšil na pět a vznikly i čtyři nové pracovní skupiny.

Rada města Mimoň dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
rozhodla jako svůj poradní orgán zřídit níže uvedené komise rady města:

Číst dál: Rada města zřídila své komise

TOP 09 Mimoň vstoupila po jednáních do koalice s ANO 2011, Hasiči Mimoň jsme tu pro Vás a ČSSD

SpoluprácePo jednáních, probíhajících minulý týden, se představitelé čtyř kandidujících subjektů, které v komunálních volbách získaly křesla v novém zastupitelstvu, dohodly na spolupráci v nastávajícím volebním období 2018 – 2022. Všechny strany se shodly na prioritách, které budou společně prosazovat a uzavřely koaliční dohodu.

Číst dál: TOP 09 Mimoň vstoupila po jednáních do koalice s ANO 2011, Hasiči Mimoň jsme tu pro Vás a ČSSD

Poděkování od zvolené zastupitelky Šárky Krousové za TOP 09 v Mimoni

Vlajka Mimoň

Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé TOP 09, chtěla bych Vám poděkovat za podporu, kterou jsme od Vás v letošních volbách dostali.

I s Vaší pomocí jsme získali jedno místo v zastupitelstvu města a vzhledem k situaci, která po volbách nastala, je snad nastartována cesta změny. A já věřím, že změny k lepšímu.

TOP 09 vstoupila po jednáních do koalice s ANO 2011, Hasiči Mimoň jsme tu pro Vás a ČSSD. Během jednání, probíhajících minulý týden, se představitelé čtyř kandidujících subjektů, které v komunálních volbách získaly křesla v novém zastupitelstvu, dohodly na spolupráci v nastávajícím volebním období 2018 – 2022.

Číst dál: Poděkování od zvolené zastupitelky Šárky Krousové za TOP 09 v Mimoni