Změna Územního plánu č. 7, připomínkové řízení

Už jednou jsme se věnovali změně č. 7 v Územním plánu Mimoň, a to konkrétně jeho jedné části, která obsahovala důležitý bod. Bod navazující na místní referendum o přeložce silnic ll/268 a ll/270 a tuto kontroverzní stavbu, občany právě v již zmíněném místním referendu odmítnutou, definitivně vymazala z Územního plánu města Mimoně. Co dalšího důležitého tato změna obsahovala? Pravidla pro pozemky po vepřínu, nebo třeba zachování dopravního koridoru z Kozinova náměstí na dolní Sídliště pod Ralskem. Více se dočtete v článku.

Změny v konkrétních bodech

 1. Změna využití plochy pozemku parc. č. 3916/5 v k. ú. Mimoň
  Pro město nepodstatná změna ve využití pozemku na hranici katastru Mimoně a Ralska. Jedná se pouze o sladění funkčnosti pozemku v katastru Mimoně s přímo navazujícím pozemkem v katastru Ralska tak, aby společně vytvořili jednotný funkční celek.
  Celkovou situaci, o které místo se konkrétně jedná, si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku, podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu Návrhu zadání změny č. 7 ÚP Mimoň.

 2. Změna využití plochy pozemků bývalých ubytoven u Falconu
  Tady se opět jedná o změnu využití vymezených ploch ze smíšených obytných - centrálních na plochy bydlení čistého. Tato změna se již města Mimoně dotkne přímo, protože umožní vytvořit podmínky pro zamýšlenou demolici bývalé ubytovny Falconu a místo ní postavení bytového domu. Nad možnou nekoncepčností tohoto postupu jsme se zabývali v článku Řešením nemusí být demolice.
  Celkovou situaci, o které místo se konkrétně jedná, si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku, podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu Návrhu zadání změny č. 7 ÚP Mimoň.

 3. Úprava podmínek prostorového uspořádání
  Zde jsou v textové části Územního plánu města Mimoně upraveny definice “viladomů”, nově upravené odstupy staveb hlavního využití a upravené koeficienty pro různé varianty zastavěných pozemků. Ale co je důležité, je to, že tento bod vylučuje na pozemcích bývalého vepřína provozovny pro nakládání s odpady (sběrné dvory odpadů)
  podrobnosti naleznete v přiloženém Návrhu zadání změny č. 7 ÚP Mimoň.
 4. Stezka a lávka pro pěší a cyklisty a zrušení přeložky silnice II/270 podél Ploučnice
  Tento bod už jsme podrobně rozebrali v článku Změna Územního plánu č. 7, aneb konec přeložky silnic ll/270 a ll/268 v Mimoni, kde najdete všechny detaily k tomuto tématu. K tomu ještě lze aktuálně doplnit, že byl na město podán za Dopravní komisi návrh na změnu dopravního značení na stávající cyklostezce podél Ploučnice od Zámeckého mostu po jatka Váša tak, aby se z cyklostezky stala smíšená stezka pro pěší a cyklisty.
  Důvodem je sjednocení dopravního značení na stávající cyklo - pěší zóně:
  Jatka Váša - Zámecký most
  s nově zamýšlenou cyklo - pěší zónou na protilehlém břehu Ploučnice:
  náměstí ČSA - Zámecký most
  a jejich zamýšleného propojení přes Ploučnici:
  zhruba u dnešního parkoviště u toalet v Malé ulici
 5. Změna využití zastavitelné plochy Z55 části pozemku parc. č. 2063 v k. ú. Mimoň
  Kontroverzní bod, vyjímající část pozemku určenou pro zástavbu a jeho navrácení zpět k zemědělskému využití. Zastupitelstvo města Mimoně je proti, ale na druhou stranu ve městě je tolik nezastavěných ploch, tak proč je nenabídnout k zástavbě třeba rodinnými domy. Určitě by se našlo dost zájemců o bydlení v centru města.
  Celkovou situaci, o které místo se konkrétně jedná, si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku, podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu Návrhu zadání změny č. 7 ÚP Mimoň.

 6. Vymezení dopravního koridoru mezi okružní křižovatkou na Kozinově náměstí a původně navrhovanou okružní křižovatkou u soutoku Ploučnice a Panenského potoka a jeho sloučení s již existujícím dopravním koridorem od původně navrhované okružní křižovatky u soutoku Ploučnice a Panenského potoka na dolní Sídliště pod Ralskem, je signál, že se tento dopravní koridor do budoucna v Územním plánu města Mimoně zachová.
  Došlo i ke změně kategorizace sporného “referendového” úseku mezi okružní křižovatkou na Kozinově náměstí a původně navrhovanou okružní křižovatkou u soutoku Ploučnice a Panenského potoka z kategorie silnice ll. třídy na kategorii místní komunikace. Což jednak definitivně a úplně sjednocuje celý dopravní koridor od Kozinova náměstí až na dolní Sídliště pod Ralskem a navíc změna kategorizace může znamenat i průlom v úseku, kterého se týkalo místní referendum. Tedy v úseku mezi okružní křižovatkou na Kozinově náměstí a původně navrhovanou okružní křižovatkou u soutoku Ploučnice a Panenského potoka.

Písemné připomínky může uplatnit každý, do 15. dnů od doručení. Tj. v tomto případě do 3. července 2019 na adresu

Městský úřad Česká Lípa – úřad územního plánování
náměstí T.G.Masaryka č.p. 1
470 01 Česká Lípa
ID DS: bkfbe3p

Komentáře   

+1 #1 Terka 2020-03-05 10:31
Děkuji za vše https://www.spolupromimon.eu
Citovat