Změna Územního plánu č. 7, aneb konec přeložky silnic ll/270 a ll/268 v Mimoni

V pořadí již sedmá změna Územního plánu města Mimoně ve svém prvním bodě navazuje na místní referendum o přeložce silnic II/268 a ll/270, vnitřní průtah městem a definitivně tuto stavbu z Územního plánu maže. S konečnou platností tak končí plán bývalého vedení města Mimoně na jednom ze způsobů řešení, zejména tranzitní dopravní situace ve městě.
Plánovaná přeložka silnic ll/268 a ll/270, která měla jít centrem města po východním okraji náměstí a čtvrtí V Lukách, a jejíž součástí měla být i spojka mezi Kozinovým náměstím a dolním Sídlištěm pod Ralskem se tak definitivně stává minulostí. Všechno se však nezrušilo, město si ponechalo možnost vybudování dopravního koridoru mezi Sídlištěm pod Ralskem a Kozinovým náměstím. Jak to tedy celé dopadlo?

Co konkrétního se tedy skrývá za změnou Územního plánu města Mimoně? Především to je zrušení celého koridoru přeložky silnic ll/270 a ll/268 od kruhového objezdu na Kozinově náměstí (U Jelena), po kruhový objezd na náměstí ČSLA (u kina). Jednotlivé části přeložky byly změněny takto:

Část přeložky, která vedla od kruhového objezdu na Kozinově náměstí, po zamýšlený kruhový objezd, který měl stát u soutoku Panenského potoka a Ploučnice, a který měl být také součástí přeložky, se ruší a nahrazuje koridorem pro místní komunikaci, spojující Kozinovo náměstí s místem, kde měl stát kruhový objezd pro přeložku, tj. na soutoku Panenského potoka a Ploučnice. Tento nový koridor, vzniklý místo zrušené části přeložky volně naváže na již existující záměr koridoru, propojujícího  dolní Sídliště pod Ralskem s Kozinovým náměstím. Čili došlo k prodloužení již zamýšlené místní komunikace (spojky) z dolního Sídliště pod Ralskem a Kozinova náměstí, která původně končila na přeložce, až na Kozinovo náměstí.

Druhá část přeložky, která vedla po nábřeží Ploučnice, se změní na nábřežní stezku pro pěší a cyklisty s tím, že se tato stezka, zhruba v polovině, doplní lávkou pro pěší a cyklisty přes Ploučnici a naváže na stávající cyklostezku u Zámeckého parku.

Situaci si můžete přehledně zobrazit na těchto ilustračních obrázcích:

Obrázek č. 1 ukazuje současný stav

Obrázek č. 2 ukazuje stav po změně ÚP č. 7

Komentáře   

0 #1 Pavel 2020-02-22 21:20
Děkuji za info https://www.spolupromimon.eu
Citovat