Začaly práce na novém chodníku u Ploučnice

Změna Územního plánu města Mimoně č. 7 obsahovala mimo jiné i bod č. 4, vybudování stezky a lávky pro pěší a cyklisty podél pravého břehu řeky Ploučnice (z pohledu po směru toku za bývalým OPMP). Projekt, který má nahradit v referendu odmítnutou přeložku silnic ll/268 a ll/270, tzv. vnitřní průtah městem, se začal pod názvem Chodník Ploučnice, v prosinci letošního roku realizovat. Jaká bude výsledná podoba stavby?

Podle projektu zatím bez lávky

Projektová dokumentace je rozdělena na dvě části. Na severní a na jižní.

Severní část zabírá úsek od Zámeckého mostu a končí těsně před zadním traktem dvora Skautského domu. Viz. obrázek, který si můžete zvětšit kliknutím na něj.

Severní úsek je dále rozdělen i povrchově. Od Zámeckého mostu, k zadní části parkoviště u toalet v Malé ulici, je povrch mlatový (světle hnědá barva), zapsaný jako chodník / cyklostezka o šířce 2 m a od zadní části parkoviště u toalet v Malé ulici je povrch asfaltobetonový (bledě modrá barva), zapsaný jako komunikace / chodník / cyklostezka. Na úsek od trafostanice k zadnímu traktu dvora Skautského domu bude dopravním značením zakázán vjezd všech motorových vozidel a tento úsek bude široký 3,5 m.

Jižní část zabírá úsek od zadního traktu dvora Skautského domu a končí, resp. navazuje na již existující chodník ze zámkové dlažby, dále navazující na Mlýnskou stezku. Viz obrázek, který si můžete zvětšit kliknutím na něj.

Jižní úsek není povrchově rozdělený, měl by být celý z asfaltobetonu o šířce 2 m. Na rozdíl od severního úseku však povede těsně podél nábřeží a na současné cestě, která nebude součástí nového chodníku, bude v úseku od zadního traktu dvora Skautského domu až po původní chodník ze zámkové dlažby, na který bude nový chodník Ploučnice navazovat, fyzicky zamezen průjezd pomocí nově instalovaných závor.

Na jižním úseku budou zároveň instalovány malé „chodníčky“ ze zámkové dlažby, umožňující přístup přímo k zábradlí na nábřeží. V projektu vyznačené žlutou barvou.

Celkovou situaci si můžete prohlédnout na následujícím obrázku, který je opět možné zvětšit kliknutím na něj.

Oproti původnímu plánu tento projekt, alespoň prozatím neobsahuje lávku přes Ploučnici, která měla být v prostoru mezi parkovištěm u toalet v Malé ulici a stávající cyklostezkou na levém břehu Ploučnice.

Pravá a levá strana brána po směru toku řeky.

Fotogalerie Chodník Ploučnice, fyzické započetí prací 14. 12. 2020