Změny v Územním plánu

Změny v UPZměny v Územním plánu Mimoně přišly zhruba 3 roky po schválení jeho základní, výchozí verze v roce 2011. Nejprve se jednalo o jednu větší změnu, později doplněnou o další bod a nakonec rozdělenou na tři samostatné změny. Na tom by nebylo nic neobvyklého, každý Územní plán si čas od času projde nějakou změnou, vynucenou např. přehodnocením plánovaného vývoje lokalit, či naplánováním různých staveb apod. důvodů může být mnoho. Již méně často se stává, aby změny v Územním plánu vedly k rezignacím, referendům a nakonec k politickým pádům. Co vedlo ke změnám v Územním plánu v případě Mimoně a jaký měly dopad na místní obyvatele a samosprávu, si můžete přečíst v následujícím článku.

První změna Územního plánu Mimoně přišla 26. června 2014, kdy Zastupitelstvo schválilo usnesením číslo Z14/80 pořízení změny Územního plánu č. 1 a to v rozsahu 6 dílčích změn, z toho 5 změn bylo z vlastního podnětu a jedna změna z podnětu fyzické osoby, v zápise označené iniciály P. T. Mezi navrhovanými dílčími změnami byl i návrh na změnu využití ploch v centrální části města pod názvem „Centrum města mezi ulicí  Malá  a  Ploučnicí“  s vloženou  veřejně  prospěšnou  stavbou  dopravní  infrastruktury – přeložkou  silnice  II/270  a  „Lávka  pro  pěší  a  cyklisty  přes  Ploučnici“.  :

 1. Návrhy z vlastního podnětu (podnět vedení města, Zastupitelstva)
  • Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí
   (s vloženou veřejně prospěšnou stavbou přeložky silnice ll/270, později proslavenou, jako průtah městem)
  • Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici
   (toto mimochodem zůstalo ve volebním programu ANO 2011 pro komunální volby 2018)
  • Úprava trasy ramene okružní křižovatky
  • Cyklostezka Ploučnice, úsek Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice
  • Zahrádky pod sídlištěm Letná
 2. Návrh z podnětu občana města P. T.
  • Občerstvení a tábořiště pro vodní sporty a cyklo

Dále v tomto návrhu usnesení město Mimoň nepodmínilo pořízení změny na žádost již zmíněného občana žádnou úhradou vzniklých nákladů a v posledním bodě určilo tehdejšího místostarostu pana Ing. Balouna jako určeného zastupitele ve smyslu stavebního zákona pro pořízení této změny Územního plánu č. 1.

Hlasování:

Pro:                      Kaiser, Král, Ing. Baloun, Bc. Slavík, MUDr. Frýdová, Zubko, MUDr. Staňko,
Mgr. Konopiský, PhDr. Balek.

Proti:                    Ing. Bc. Grešlová, Ing. Ráček.

Zdržel se:            Hons, Mgr. Krousová, Ing. Řeháček

Tato změna Územního plánu č.1, odsouhlasená 26. června 2014 Zastupitelstvem města Mimoně, byla ještě koncem léta roku 2014 rozšířena o Rekultivaci a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni a podle zápisu
z 18. září 2014 pro toto rozšíření hlasovalo celé Zastupitelstvo jednomyslně.

V listopadu roku 2014 došlo na jednání Rady města Mimoně k rozdělení změny Územního plánu č. 1 na tři samostatná projednávání:

 1. V rámci pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň budou projednány tyto návrhy:
  1. Úprava ramene okružní křižovatky
  2. Cyklostezka Ploučnice, úsek Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice
  3. Zahrádky pod sídlištěm Letná
 2. V rámci pořízení změny č. 2 Územního plánu Mimoň budou projednány tyto návrhy:
  1. Občerstvení a tábořiště pro vodní sporty a cyklo
  2. Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni
 3. V rámci pořízení změny č. 3 Územního plánu Mimoň budou projednány tyto návrhy:
  1. Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí
   (zde je obsažena ona veřejně prospěšná stavba přeložky silnice ll/270, později proslavená, jako průtah městem)
  2. Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici
   (volební bod ANO 2011 pro komunální volby 2018)

Pro toto rozdělení původní změny č. 1 ÚP Mimoň hlasovala celá tehdejší Rada města jednomyslně, tj. Kaiser, Král, Zubko, Mgr. Konopiský. Ing. Baloun omluven.

Po tomto hlasování se z původní změny č. 1 ÚP Mimoň staly změny tři.
Čili od 12. listopadu 2014 se řeší změna Územního plánu Mimoň 1, 2, a 3.

8. prosince 2014 byl na zasedání Zastupitelstva jmenován pověřeným zastupitelem pro pořizování těchto dílčích změn tehdejší místostarosta Mimoně pan Ing. Baloun.

Co se tedy stalo tak zásadního, že tyto změny v Územním plánu města Mimoně vedly k rezignaci, referendu a nakonec k politickému pádu tehdejšího vedení města? Odpověď najdeme v návrhu z podnětu Zastupitelstva
(vedení města) pod názvem "Centrum města mezi Ploučnicí a Malou ulicí". Do tohoto návrhu byla vložena veřejně prospěšná stavba s názvem Přeložka silnice ll/270 vnitřní průtah městem. Tato zamýšlená stavba, která měla vést tranzitní dopravu centrem města po nové přeložené silnici, se později stala jablkem sváru, mezi nespokojenými občany města a městskou samosprávou. Pro další sledování osudu zamýšlené přeložky silnice ll/270, tj. onoho průtahu městem pro tranzitní dopravu, nás tedy bude zajímat změna č. 3 Územního plánu města Mimoně.

Čtěte dál Změna Územního plánu č. 3, aneb Přeložka se dostává na světlo