Územní plán a jeho změny

Územní plánV této části si řekneme něco o tom, co to vlastně Územní plán je, proč se sestavuje a jaké jsou jeho základní principy.

Územní plán je jedním ze základních dokumentů města, který se sestavuje proto, aby bylo možné naplánovat jeho další vývoj. Princip Územního plánu spočívá v dlouhodobém plánování předem definovaných lokalit tak, aby bylo docíleno trvale udržitelného rozvoje, což znamená rozumné a uvážené využití, celého řešeného území. V Územním plánu se střetávají zejména zájmy ekonomické (lokality určené k podnikání, či průmyslovému využití), ekologické (lokality např. veřejné zeleně, parků, lesů, vodních ploch) a občanské (lokality pro bydlení, rodinnou zástavbu apod.). Velice často slouží Územní plán města jako podklad pro rozhodnutí potencionálního investora, nezřídka i pro rozhodování obyvatel ohledně koupi, nebo postavení rodinného domu, což není nic jiného, než investice do lokality, o které Územní plán říká, jakým způsobem se bude dále vyvíjet (turistická, rodinná zástavba, průmyslové využití apod.).

Začaly práce na novém chodníku u Ploučnice

Změna Územního plánu města Mimoně č. 7 obsahovala mimo jiné i bod č. 4, vybudování stezky a lávky pro pěší a cyklisty podél pravého břehu řeky Ploučnice (z pohledu po směru toku za bývalým OPMP). Projekt, který má nahradit v referendu odmítnutou přeložku silnic ll/268 a ll/270, tzv. vnitřní průtah městem, se začal pod názvem Chodník Ploučnice, v prosinci letošního roku realizovat. Jaká bude výsledná podoba stavby?

Číst dál: Začaly práce na novém chodníku u Ploučnice

Změna Územního plánu č. 7, připomínkové řízení

Už jednou jsme se věnovali změně č. 7 v Územním plánu Mimoň, a to konkrétně jeho jedné části, která obsahovala důležitý bod. Bod navazující na místní referendum o přeložce silnic ll/268 a ll/270 a tuto kontroverzní stavbu, občany právě v již zmíněném místním referendu odmítnutou, definitivně vymazala z Územního plánu města Mimoně. Co dalšího důležitého tato změna obsahovala? Pravidla pro pozemky po vepřínu, nebo třeba zachování dopravního koridoru z Kozinova náměstí na dolní Sídliště pod Ralskem. Více se dočtete v článku.

Číst dál: Změna Územního plánu č. 7, připomínkové řízení

Změna Územního plánu č. 7, aneb konec přeložky silnic ll/270 a ll/268 v Mimoni

V pořadí již sedmá změna Územního plánu města Mimoně ve svém prvním bodě navazuje na místní referendum o přeložce silnic II/268 a ll/270, vnitřní průtah městem a definitivně tuto stavbu z Územního plánu maže. S konečnou platností tak končí plán bývalého vedení města Mimoně na jednom ze způsobů řešení, zejména tranzitní dopravní situace ve městě.
Plánovaná přeložka silnic ll/268 a ll/270, která měla jít centrem města po východním okraji náměstí a čtvrtí V Lukách, a jejíž součástí měla být i spojka mezi Kozinovým náměstím a dolním Sídlištěm pod Ralskem se tak definitivně stává minulostí. Všechno se však nezrušilo, město si ponechalo možnost vybudování dopravního koridoru mezi Sídlištěm pod Ralskem a Kozinovým náměstím. Jak to tedy celé dopadlo?

Číst dál: Změna Územního plánu č. 7, aneb konec přeložky silnic ll/270 a ll/268 v Mimoni

Změny v Územním plánu

Změny v UPZměny v Územním plánu Mimoně přišly zhruba 3 roky po schválení jeho základní, výchozí verze v roce 2011. Nejprve se jednalo o jednu větší změnu, později doplněnou o další bod a nakonec rozdělenou na tři samostatné změny. Na tom by nebylo nic neobvyklého, každý Územní plán si čas od času projde nějakou změnou, vynucenou např. přehodnocením plánovaného vývoje lokalit, či naplánováním různých staveb apod. důvodů může být mnoho. Již méně často se stává, aby změny v Územním plánu vedly k rezignacím, referendům a nakonec k politickým pádům. Co vedlo ke změnám v Územním plánu v případě Mimoně a jaký měly dopad na místní obyvatele a samosprávu, si můžete přečíst v následujícím článku.

Číst dál: Změny v Územním plánu

Změna Územního plánu č. 3, aneb Přeložka se dostává na světlo

Trasa přeložkyNejprve je potřeba vysvětlit, proč vlastně došlo k zařazení do změn Územního plánu Mimoně této veřejně prospěšné stavby přeložky silnice ll/270, když už v Územním plánu Mimoně obsažena byla. Jednalo se o posunutí celého tělesa silnice přeložky blíž k řece Ploučnici, a protože to bylo v rozporu s platným Územním plánem, bylo toto nutné projednat jako změnu ÚP. A dále, vzhledem k předpokládaným vysokým investičním nákladům (cca 200–250 mil. Kč) umožnit etapizaci celého projektu dopravním dočasným propojením navržené trasy přeložky silnice ll/270 v její severní části s ulicí Malá do doby, než se dostaví celá.
Citace:
„Jednalo by se o dočasné řešení, konečným cílem je napojení přeložky na připravený výjezd z okružní křižovatky na nám. Čs. armády.“

Číst dál: Změna Územního plánu č. 3, aneb Přeložka se dostává na světlo