Opravdu potřebujeme novou knihovnu za 30 milionů?

V souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí hlavního náměstí 1. máje v centru města se stále více skloňuje i připravovaná zástavba části jeho západní linie na místě bývalé staré radnice, která v těchto místech stála až do roku 1986. Nový objekt, který by na tomto místě měl stát je nová bezbariérová knihovna, eventuelně infocentrum a možná nějaké prostory pro ZUŠ.

Co se zřejmě chystá

Nejprve si řekneme něco o původním zadání využití nového objektu. Původní zadání spočívalo ve využití jedné části objektu jako bezbariérové knihovny s infocentrem a ve druhé části objektu komerční prostory a ordinace k pronájmu. Po dalších jednáních se využití nového objektu „dospecifikovalo“ už jen na knihovnu a infocentrum s možná jedním „variabilním“ prostorem, např. v podkroví pro ZUŠ. Uvažované ordinace a další komerční prostory z projektu zcela zmizely. O této „dospecifikované“, česky řečeno zredukované, nebo ořezané variantě, nechalo město na podzim roku 2020 hlasovat ve veřejné anketě, kterou tehdy vyhrál návrh zařazený jako návrh číslo 1 od Ing. Arch. Adély Poubové z ateliéru StockWerk s. r. o. Studii si pro připomenutí, lze stáhnout zde.

Veřejná anketa není nijak právně závazná, jejími výsledky se vedení města není povinné řídit. Veřejnou anketou nelze nahradit místní referendum, jehož výsledky mohou být pro vedení města závazné.

Tuto studii vzalo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. února 2021 usnesením Z21/14 na vědomí.

Koncepce a priority

Koncepce celkové revitalizace centra města Mimoně, ke kterému by se kromě rekonstrukce náměstí a částečné zástavby jeho západní části dala přiřadit i chystaná rekonstrukce parkoviště v Malé ulici (u toalet) je bezpochyby projektem, který velmi zlepší vzhled centra města a bezpochyby bude přínosem pro lepší život v našem městě. Jen je tak trochu zarážející, že se prostor na západní straně náměstí 1. máje nevyužije pro stavbu třeba menších městských bytů, městských bytů pro mladé rodiny, nebo prostě městských bytů obecně. Už jen proto, že všichni víme, jaká je bytová situace v našem městě a v neposlední řadě i proto, že investice do nových městských bytů má návratnost nejen v podobě nájemného, ale může do našeho města přitáhnout nové obyvatele, kteří do nových bytů přímo v centru města, kde jsou téměř všechny služby tzv. po ruce, bezpochyby rádi přijdou. A každý další občan s trvalým pobytem v našem městě je další nemalý přínos do městské kasy. Žijeme v době, kdy se města a obce přetahují o občany s trvalým pobytem, protože moc dobře vědí, že to jsou pro ně tak moc potřebné peníze do městských a obecních pokladen a Mimoň by v tomto směru rozhodně neměla zůstávat pozadu a využít i tuto možnost v centru města.

Opravdu na to máme?

V této souvislosti se přímo nabízí otázka, zdali opravdu potřebujeme novou bezbariérovou knihovnu za 30 miliónů (bez dotace a jen z naší městské kasy) v centru města. Podíváme-li se do dlouhodobého plánu rozvoje na programový cíl s názvem bydlení a občanská vybavenost, a v této kapitole se zaměříme na výstavbu nových bytů, nalezneme tam výstavbu chráněných bytů, resp. doslova zapsáno jako „chráněných“ bytů a startovacích bytů v areálu bývalého Falconu a bytových domů ve Hvězdovské ulici. Což je samozřejmě dobře a v pořádku, ale zároveň se nabízí otázka, jestli by třeba tam nebyla nová knihovna vhodnější. Už jen proto, že ta původní nyní sídlí jen kousek od Falconu, ve Svébořické ulici.

Investujme s rozumem

Výstavba a rekonstrukce se v našem městě rozběhla mílovými kroky, a to je samozřejmě velmi dobře. Jen by nebylo od věci se někdy trochu víc zamyslet nad smysluplností, potřebností, či umístěním některých investic.

- J. M. -