Zástavba části západní strany náměstí 1. Máje

S revitalizací centrální části náměstí 1. Máje by měla přijít na řadu také zástavba části jeho západní strany, z pohledu od bývalého zámku části po levé ruce v místech, kde nyní stojí bývalý kebap a betonová dlážděná plocha. Na této straně náměstí 1. Máje, dříve, až do roku 1986 stávala stará mimoňská radnice s krásným podloubím a městským znakem s řadou domů, stojících až za uličku ke schodům na Sokolský vrch, k dnešní prodejně nábytku. V těchto domech byla lékárna, řeznictví a další obchody a byty. Nových bytů se v souvislosti se zástavbou této části západní strany náměstí 1. Máje téměř jistě nedočkáme, za to budeme mít, pokud se vše dotáhne do konce, novou knihovnu, nové infocentrum, možná prostory pro ZUŠ a západní stranu náměstí zastavěnou zhruba z poloviny.

Jaké bylo zadání

Prvotním úkolem bylo předložit základní koncepci urbanistického řešení prostoru západní strany náměstí 1. Máje, jehož součástí bude umístění nové bezbariérové knihovny s informačním centrem a multifunkčním prostorem pro spolkové a zájmové aktivity občanů. V zadání bylo také uvedeno, že návrhy by měly respektovat okolní zástavbu tvarem i výškou a bylo také definováno využití budovy, a to na knihovnu a infocentrum a také prostory a ordinace pro lékaře.

Návrhy, které se soutěže zúčastnily

  1. Ing. arch. Adéla Poubová, z ateliéru StockWerk, s.r.o.  - Zobrazit studii
  2. Ing. arch. Filip Hlista a Jan Kabeš, z ateliéru QUBA, s.r.o.  -  Zobrazit studii
  3. Ing. Kateřina Iwanejko a Ing. Tomáš Hrubeš, z ateliéru KIWI - Zobrazit studii
  4. Ing. arch. Jan Krajíček, z ORM Města Mimoň (návrh č.1) - Zobrazit studii
  5. Ing. arch. Jan Krajíček, z ORM Města Mimoň (návrh č.2) - Zobrazit studii

Vítězným návrhem se stal návrh č. 1.

O vítězném návrhu

Vítězný návrh na zástavbu části západní strany náměstí 1. Máje byl v původní podobě vypracován tak, jak znělo zadání, tj. v jedné části objektu knihovna s infocentrem a ve druhé části objektu komerční prostory a ordinace k pronájmu. Na základě této původní varianty došlo k podrobnému projednání a dospecifikování požadavků zadavatelem (čili v tomto případě městem). Po tomto jednání a dospecifikování požadavků se využití objektů v další variantě zredukovalo pouze na knihovnu a infocentrum. Tento vítězný projekt tedy existuje ve dvou variantách, kdy občané v anketě na podzim roku 2020 hlasovali již pro co se týče využití objektů „zredukovanou“ variantu jen s jedním „variabilním“, možná komerčním prostorem. Čili v podstatě pro variantu bez komerčních prostor a ordinací k pronájmu.

Plná verze vítězné studie zde ke stažení

Co bude dál

V případě schválení návrhu Zastupitelstvem 18. 2. 2021, bude následovat schůzka s projektantem, kde by se mělo opět detailně projednat zadání, konkrétně koncepce řešení vnitřních prostor pro knihovnu a možnost využití dalších prostor v podkroví, např. pro ZUŠ. Teprve potom bude připravena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení, rozpočet, a zajištění stavebního povolení.

Nových bytů, třeba startovacích pro mladé rodiny s dětmi se tedy v této fázi zástavby části západní strany náměstí 1. Máje nedočkáme, na druhou stranu je umístění infocentra na centrální náměstí logickým krokem, umístění knihovny (a možná i ZUŠ) může být k diskusi.

Zdroj:

Město Mimoň
Studie StockWerk s. r. o.
Obrázek v článku: Studie ateliér StockWerk s. r. o. Ing. arch. Adéla Poubová