Budeme mít průjezdné náměstí?

Revitalizace centrálního náměstí 1. Máje je jedním z dlouhodobých témat našeho města, stejně jako jeho zástavba. V článku se podíváme na to, jaké změny nám, obyvatelům města Mimoně přinese.

Nejprve trocha historie

Existence náměstí, pod dnešním názvem náměstí 1. Máje v Mimoni úzce souvisí jednak s mimoňským zámkem, který zpustošený po třicetileté válce odkoupili v roce 1651 od sourozenců Johana a Magdaleny Zeidler Putzové z Adlersthurnu a vtiskli mu opravdovou raně barokní zámeckou podobu, a jednak s mimoňskou radnicí, kterou nechal v místech naproti tehdejšímu mimoňskému zámku v roce 1655 postavit Jan Putz z Adlersthurnu. Od té doby tvořila východní strana uzavřená mimoňským zámkem s tehdy nově postavenou radnicí na západní straně téměř uzavřený prostor, ke kterému postupem času přibyly na severní a jižní straně měšťanské domy. A když v roce 1677 přibyl doprostřed vzniklého prostoru Mariánský sloup, dostalo tak náměstí svou definitivní podobu.

Zhruba takováto podoba náměstí vydržela až do roku 1900, kdy bylo vydlážděno čedičovými kostkami a celá jeho plocha zarovnána vyzvednutá o cca 3 metry, čímž došlo k zasypání spodní části (patky) Mariánského sloupu.

Finále přišlo v roce 1985 se zbořením mimoňského zámku a v roce 1986 zbořením staré mimoňské radnice a celé západní části. Odstraněním těchto základních kamenů, na jejichž existenci dnešní náměstí 1. Máje vlastně vzniklo, došlo k absolutnímu urbanistickému rozkladu, se kterým si dodnes pořádně nevíme rady.

A co bude dál?

V roce 2021, nebo v letech nejbližších by mělo v prvním kroku dojít k revitalizaci náměstí. Revitalizací rozumíme opravu a úpravu jeho plochy, nikoliv zástavbu. Pro zástavbu existují jiné samostatné studie, ke kterým se můžeme vrátit v jednom z příštích článků.

Uvažovaná revitalizace, jejíž předběžnou podobu lze vidět na přiloženém obrázku očividně zvažuje velkou změnu, a to možnost průjezdu centrální části náměstí. Nikoliv jen vjezdu a výjezdu tak, jak to je doposud, ale čistého průjezdu.

Celkový pohled na studii revitalizace náměstí 1. Máje v Mimoni

Kliknutím na obrázek jej zobrazíte v plné velikosti

Nelze nijak říct, jak to v minulosti s průjezdností centrální části náměstí bylo. S určitostí lze říct, že zde bylo v 80 letech minulého století autobusové nádraží (opět jen vjezd a výjezd) a jak to bylo ještě dříve nelze z ničeho soudit. Ale ať už to bylo jakkoliv, hustota provozu v minulých letech, nebo třeba na začátku 20 století, se se současnou hustotou dopravního provozu nedá vůbec srovnávat. A proto by měla centrální část náměstí zůstat pro průjezd, s výjimkou průjezdu do Barvířské ulice uzavřená.

Kdo chce kam...

Na druhou stranu je potřeba říct, že připravovaná revitalizace náměstí 1. Máje zároveň počítá i s vyznačením „vykolíkováním“ průjezdných koridorů zahrazovacími sloupky, které zabrání vjezdu a parkování na místech, která k tomu nejsou určená a kde je to i dopravním značením zakázané, tak jak se to děje dnes.

Parkovacích míst by mělo být celkem 20 + čtyři místa pro ZTP/P s tím, že se současný parkovací pruh na východní straně náměstí (u trávníku) přesune více do jeho středu a rozdělí se na 5 + 5 protilehlých stání se dvěma místy pro ZTP/P. Parkovací pruh na severní straně náměstí (u lékárny) by měl zůstat zhruba ve stejné podobě s 10 stáními a také se dvěma místy pro ZTP/P.

Čeho bude více

Bezpochyby zeleně. Novou zelení by se měla osázet celá východní strana centrální části náměstí 1. Máje, nová zeleň by měla (konečně) být i na severní straně jeho centrální části (u lékárny), a dvě řady nových stromů by se měly objevit také přímo v blízkosti Mariánského sloupu, na východ a na západ od něj. Současný živý plot na jižní straně centrální části náměstí 1. Máje (naproti Monetě) by měl být protažen až do konce, do míst, kde se střetně s novým stromořadím na východní straně. Dojde tak k uzavření celé jihovýchodní centrální části náměstí 1. Máje, s výjimkou vjezdu na nové parkoviště z Malé ulice. Právě tento vjezd je to, co umožní průjezd centrální částí náměstí 1. Máje.

Více bude i městského mobiliáře v podobě laviček, městský mobiliář se vrátí i v podobě mobilní zeleně, a to na západní část náměstí tam, kde už jednou byla. Jen doufejme, že to nebude ve formě nevzhledných betonových truhlíků, které by vzhled této části náměstí 1. Máje vrátily o 30 let zpět.

Plocha náměstí

Plocha centrální části náměstí 1. Máje by měla být koncipována buď jako čedičová divoká dlažba, nebo jako žulová štípaná. Zde je na místě vyzdvihnout materiály, se kterými se ve studii uvažuje, protože čedič, nebo žula mají prakticky neomezenou životnost.

Divoká dlažba čedič

Štípaná dlažba žula

Závěr

Revitalizace centrální části náměstí 1. Máje přinese reorganizaci parkování, regulaci průjezdnosti, rozšíření zeleně a městského mobiliáře, zejména laviček. V návaznosti na uvažovanou zástavbu západní části náměstí 1. Máje, připravovanou revitalizaci parkoviště v Malé ulici a již probíhající výstavbu smíšené stezky pro pěší a cyklisty od Mlýnské stezky podél Ploučnice k Zámeckému mostu se snad konečně můžeme dočkat lepšího centra našeho města.