Rozklikávací rozpočet

Obec, která chce být transparentní a na svém webu zveřejňuje schválené rozpočty, faktury a další dokumenty, kterým ovšem chybí vzájemná souvislost, pak mají takto zveřejňované dokumenty jen minimální informační schopnost. Aby byly poskytnuté veřejné dokumenty informačně srozumitelné, je nezbytné mít možnost vyhledat takové dokumenty, které mezi sebou mají vzájemnou souvislost. Zachování vzájemných souvislostí je ideální způsob, jak dosáhnout srozumitelnosti poskytovaných informací pro širokou veřejnost. Naprosto komfortní, i pro laika přívětivý způsob, jak zobrazovat hospodaření obce je rozklikávací rozpočet.

Co umí rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet obce je webová aplikace, která nejen že umožňuje získávat informace o jednotlivých položkách rozpočtu obce, tj. s plánovanou strukturou příjmů a výdajů, ale dokáže poskytnout informace také o jejich skutečném průběžném plnění. Webová aplikace s rozklikávacím rozpočtem je navíc propojená s úřední deskou a Registrem smluv, takže obsahuje i informace z těchto médií.

Jak funguje rozklikávací rozpočet

Jednoduše. Postupným rozklikáváním jednotlivých položek příjmů, nebo výdajů obce se lze „proklikat“ až do detailů jednotlivých faktur. Lze tak velmi jednoduchým způsobem získat přehled dokumentů, které mezi sebou mají vzájemnou souvislost čili vysokou informační srozumitelnost.

Konkrétně, například u výdajů, umožňuje rozklikávací rozpočet pohled nejen na přehled jednotlivých druhů výdajů, ale také přímo na konkrétní akce, se kterými dané výdaje souvisí. Nabízí také možnost náhledu na detail dané akce, kde je k dispozici kompletní informace o financování dané akce (příjmech i výdajích). Je zde seznam všech dodavatelů, kteří se na dané akci podíleli a následně i seznam všech faktur, které jim byly v souvislosti s danou akcí proplaceny, dále je zde také pohled na financování dané akce v minulých letech. Podobný princip funguje také u příjmů.

Kolik stojí zřízení rozklikávacího rozpočtu

Využití webové aplikace rozklikávacího rozpočtu je nabízené zdarma každému městu, nebo obci, která projeví zájem se zapojit do projektu Aplikace CityVizor. Na tomto uvedeném odkazu zároveň najdete seznam měst, kde už rozklikávací rozpočet na bázi webové aplikace CityVizor funguje a můžete si osobně vyzkoušet rozklikávací rozpočet v praxi.
Aplikaci CityVizor vyvinulo ministerstvo financí, které také uvolnilo zdrojové kódy aplikace pod volnou licencí GNU a GPL ver. 3. Celé znění licence

Volná licence a využití aplikace zdarma dává velkou možnost, jak změnit nekoordinovanou transparentnost v přehlednou informovanost.