Nové sazby za odvoz komunálního odpadu na rok 2021

Od 1. ledna 2021 začne platit nová obecně závazná vyhláška č. 2 / 2020 o poplatku za komunální odpad a s ní začnou platit i nové sazby za svoz komunálního odpadu, stanovené novou obecně závaznou vyhláškou. V článku naleznete vysvětlení některých pojmů, které jsou v nové obecně závazné vyhlášce obsažené.

Obecná pravidla

Hned v úvodním ustanovení se dočtete, že tato vyhláška platí pro komunální odpad, který vzniká na území města. Lépe řečeno na území města Mimoně a obcí, které pod město Mimoň spadají, tj. Vranova a Srního Potoka. Dále je zde definován správce poplatku, tj. město Mimoň, poplatník, tj. každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, a plátce poplatku, což je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. To může být jak fyzická (konkrétní) osoba, např. Josefín Myšpulec, vlastnící konkrétní dům, nebo domy, nebo právnická osoba, což může být firma, společenství vlastníků, nebo město. Plátce poplatku je ten, kdo hradí poplatek za komunální odpad a v případě, že v domě bydlí nájemníci, rozúčtuje tento poplatek na jednotlivé nájemníky (poplatníky). Viz např. každoroční vyúčtování služeb v městských bytech. Plátce poplatku, čili vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, je zároveň povinen správci poplatku, čili městu Mimoň do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti za nemovitost ohlásit zvolený počet, objem a frekvenci svozu sběrných nádob a popř. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

Roční výše poplatku za komunální odpad

Roční poplatek za komunální odpad v Kč     
 Objem sběrné nádoby v litrech   Frekvence svozu sběrných nádob     
 1 x týdně   1 x za 14 dní  Kombinovaný svoz   
 Varianta A Varianta B   Varianta C
 70 / 80  1879 942  1176  1410  1645 
110 / 120  2549  1274  1593  1912  2230 
240  4730 2367 2958 3549 4140 
1100  22080  11038  13798  16559  19319 

 

Kombinovaný svoz varianta A:
jedno čtvrtletí svoz 1x týdně, tři čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Příklad:
Leden - březen 1x týdně, zbytek roku, tj. duben - prosinec 1x za 14 dní.


Kombinovaný svoz varianta B:
dvě čtvrtletí svoz 1x týdně, dvě čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Příklad:
Leden - březen 1x týdně, duben - září 1x za 14 dní, říjen - prosinec 1x týdně.


Kombinovaný svoz varianta C:
tři čtvrtletí svoz 1x týdně, jedno čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Příklad:
Leden - červen 1x týdně, červenec - září 1x za 14 dní, říjen - prosinec 1x týdně.


Jedno čtvrtletí jsou tři po sobě jdoucí měsíce, počítáno vždy od začátku kalendářního roku.

1 čtvrtletí = leden - březen
2 čtvrtletí = duben - červen
3 čtvrtletí = červenec - září
4 čtvrtletí = říjen - prosinec

Splatnost poplatku a nárůst ceny

Poplatek lze zaplatit:

Jednorázově, v termínu do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
Pokud poplatková povinnost vznikne po 15. dubnu, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Příklad:
Poplatková povinnost vznikne po 15. dubnu, do 30. dubna - splatnost poplatku je do 15 května.
Poplatková povinnost vznikne v květnu - splatnost poplatku je do 15. června atd.

V maximálně dvou splátkách, v těchto termínech:
První splátka do 15. dubna příslušného kalendářního roku (za první pololetí).
Pokud poplatková povinnost vznikne po 15. dubnu, je poplatek za první pololetí splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Příklad:
Poplatková povinnost vznikne po 15. dubnu, do 30. dubna - splatnost poplatku za první pololetí je do 15 května.
Poplatková povinnost vznikne v květnu - splatnost poplatku za první pololetí je do 15. června atd.

Druhá splátka do 15. října příslušného kalendářního roku (za druhé pololetí).
Pokud poplatková povinnost vznikne po 15. říjnu, je poplatek za druhé pololetí splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Příklad:
Poplatková povinnost vznikne po 15. říjnu, do 31. října - splatnost poplatku za druhé pololetí je do 15 listopadu.
Poplatková povinnost vznikne v listopadu - splatnost poplatku za druhé pololetí je do 15. prosince, nejpozději však do konce kalendářního roku.

Nárůst ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2021 se pohybuje kolem 10%.