Na podzim letošního roku se bude měřit kvalita ovzduší v Mimoni

A nebude to poprvé. Už v roce 2017 byla pořízena rozptylová studie, jejíž výsledky ukázaly, že v našem městě dochází, díky nedokonalému spalování v domácích topeništích a exhalacím z dopravy, k překročení imisních limitů benzo[a]pyrenu. Liberecký kraj proto oslovil město Mimoň s nabídkou měření kvality ovzduší v Mimoni v roce 2020, v podzimním období a pro toto měření bude vytipováno zhruba pět míst, kde se budou imisní limity měřit.

Číst dál: Na podzim letošního roku se bude měřit kvalita ovzduší v Mimoni

Od vyúčtování k odečtům v budoucnosti

Miniseriál o putování tepla z výtopny Hradčany do našich peněženek ukončíme malou sondou do budoucna. Jak by mělo účtování v blízké budoucnosti vypadat? Více transparentní a konečný spotřebitel by měl mít přístup k průběžným datům za zúčtovací období a nikoliv jen jednou za rok, po skončení zúčtovacího období. Z toho plyne vyšší transparentnost a hlavně kontrola naměřených hodnot přímo konečným příjemcem služeb.

Číst dál: Od vyúčtování k odečtům v budoucnosti

Vyúčtování za teplou vodu, aneb z bloku do objektu

Co se teplé vody týče, základní rozpočet tepla, spotřebovaného na ohřev teplé užitkové vody (TUV) vychází z podobných principů, jako rozúčtování tepla. To znamená rozdělení na základní a spotřební složku, jen s tím rozdílem, že zde dochází k rozdělení v poměru 30 % základní složky ku 70 % spotřební složky, oproti teplu, které se dělí v poměru 40 % ku 60 %. Viz článek Vyúčtování za teplo, aneb od zúčtovací jednotky k radiátoru K tomu všemu je ovšem ještě potřeba přičíst náklady na studenou vodu, spotřebovanou na ohřev teplé užitkové vody (TUV). Jaký je tedy konkrétní postup při rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu si popíšeme v tomto článku.

Číst dál: Vyúčtování za teplou vodu, aneb z bloku do objektu

Vyúčtování za teplo, aneb od zúčtovací jednotky k radiátoru

Cestu tepla z Hradčan do domů jsme si popsali v článku Od výroby tepla k vyúčtování. Řekli jsme si, co je zúčtovací jednotka, a proč si tento pojem máme pamatovat. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem se teplo dodané a změřené na patce domu rozúčtuje na jednotlivé bytové jednotky v domě. A protože cílem bylo dosáhnout co možná nejvyšší míry porozumění tomu, jakým způsobem je na vyúčtování rozepsaná spotřeba, jaké jsou návaznosti jednotlivých výpočtů, a co která veličina / pojem na vyúčtování vlastně znamená, vysvětlíme si vše postupně po částech. V této první části se zaměříme na vyúčtování za teplo, v další části, která bude opět v samostatném článku se zaměříme na vyúčtování za teplou užitkovou vodu (TUV).

Číst dál: Vyúčtování za teplo, aneb od zúčtovací jednotky k radiátoru

Od výroby tepla k vyúčtování

Projekt GREENHEATING, ukrývá přechod ze současné výroby tepla v Hradčanské teplárně na výrobu tepla a elektrické energie v objektu bývalé kotelny na dolním sídlišti pod Ralskem. Podrobněji je tento projekt rozebrán v článku Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla. V tomto článku si řekneme něco o tom, jaká je vlastně efektivita současného systému vytápění, centrálním zásobováním teplem (CZT), shrneme si několik základních věcí a z hradčanské výtopny se dostaneme až k patkám jednotlivých domů, kde začíná další kapitola o putování tepla, která se jmenuje vyúčtování...

Číst dál: Od výroby tepla k vyúčtování

Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla

Společnost ENERGIE Holding chystá zásadní modernizaci dálkového vytápění v Mimoni. Pod hlavičkou projektu GREENHEATING plánuje výrobu tepla a teplé vody přemístit z výtopny Hradčany, ukryté v lese tři kilometry od Mimoně směrem na Ralsko, do města a místo hnědého uhlí začít spalovat zemní plyn. Vydělat by na tom měli odběratelé tepla a životní prostředí.

Číst dál: Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla

Souhrn opatření COVID-19, která byla přijata u nás v Mimoni

O novém druhu coronaviru, šířícího se lavinovitě z Číny po celém světě určitě nemá smysl znovu referovat, informací o této nové zákeřné nemoci je na různých serverech jistě dost a dost. V tomto článku se pokusíme shrnout opatření, která se týkají přímo života v našem městě. Jak funguje Městský úřad, kde jsou zakázané návštěvy a jak po vyhlášení nouzového stavu, tj. po 12. březnu 2020 fungují restaurační zařízení v Mimoni. Pokud máte jakoukoliv připomínku, námět, názor, jak tento článek rozšířit tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu, piště pod článek do komentářů, nebo kontaktujte přímo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Článek odkazově navazuje na oficiální stránky města Mimoně, krajských a státních institucí, kde lze dohledat další podrobnější informace obecného charakteru.

Číst dál: Souhrn opatření COVID-19, která byla přijata u nás v Mimoni

Těžba na Tlustci a tranzitní doprava

Neustále probíhající spor o těžbu na nedalekém kopci Tlustec u Luhova přináší velkou nejistotu v dalším vývoji dopravní situace v Mimoni. Je to doslova jen pár dní, co byl Libereckým krajem přijat zákaz tranzitní dopravy vozidly, nebo soupravami vozidel, nad 12t na vybraných silnicích ll tříd. Mezi nimi i obě "naše" silnice, ll/270 Doksy - Mimoň - Jablonné v Podještědí a ll/268 Mnichovo Hradiště - Mimoň - Zákupy - Nový Bor. Obě tyto jmenované silnice protínají naše město a proto je na nich Libereckým krajem uplatněný zákaz tranzitní dopravy nad 12t velmi žádoucí. Ale co se stane, pokud by se opravdu těžba na Tlustci znovu obnovila? Bude zákaz tranzitu pro nákladní dopravu nad 12t plnit svůj účel i pro dopravu jedoucí do kamenolonu a odvážející vytěžený materiál z kamenolomu na Tlustci?

Číst dál: Těžba na Tlustci a tranzitní doprava

Třídíme, nebo jen odhazujeme

O tom, že je dobré odpady třídit, se nemá smysl rozepisovat, to ví snad každé malé dítě. Ale to, že si někteří obyvatelé města pletou místa určená pro sběr tříděného odpadu se sběrným dvorem, kdy se tato místa často stávají regulérními černými skládkami, to už za pár řádků stojí. Tyto zvláštní disciplíny, spočívající v odkládání objemného odpadu, který očividně patří do sběrného dvora, ke kontejnerům na tříděný odpad, nebo prosté odhození čehokoliv na zem, aniž by se dotyčný vůbec obtěžoval hodit odpad do kontejneru, byť by byl prázdný, poloprázdný, nebo v něm prostě bylo místo, či dovoz takového množství odpadu, které za jediný den zaplní celý kontejner, ukazují na problém, který by se měl začít řešit.

Číst dál: Třídíme, nebo jen odhazujeme

Neutěšený stav městských cest pro pěší

Moje v pořadí druhá reportáž se bude týkat neutěšeného stavu místních městských komunikací pro pěší. Zmonitorovala jsem cestu pro pěší od paneláků u koupaliště, kde bydlí spousta seniorů, mezi nimiž jsou senioři s vážným tělesným postižením a špatnou motorikou těla a někteří s těžkou vadou zraku. Jak vidíte podle fotografií cesta k mostu je samý výmol a nerovnost. Moje maminka, která špatně vidí, zakopla o nerovnost na této cestě. Výsledkem jsou dva hřeby a jeden spojovací hřeb na ruce. Ráda bych, aby si představitelé města tuto cestu zkusili projít s šátkem na očích a vyzkoušeli si tak, co znamená pro zrakově a tělesně postižené seniory, každodenní cesta za nákupem.

Číst dál: Neutěšený stav městských cest pro pěší

Do tříděného odpadu nově i jedlé tuky a oleje

Nově budou mít obce povinnost zajistit oddělený sběr jedlých olejů a tuků, a celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů. Něco z toho už známe, něco bude ve třídění odpadů novinkou. Biologicky rozložitelné odpady (tráva, listí, větve, rostliny) se již na území města Mimoně shromažďují v kontejnerech u bývalé kotelny na dolním Sídlišti pod Ralskem, naproti zahradnictví. Nově je tato služba pro sběr biologicky rozložitelných odpadů celoroční, povinnost celoročního sběru biologicky rozložitelného odpadu platí od 1. dubna 2019, a navíc k ní přibyde povinnost obce umožnit sběr jedlých olejů a tuků (fritovací olej, ztužené tuky apod.). Povinnost odděleného sběru jedlých olejů a tuků začne platit od 1. ledna 2020.

Číst dál: Do tříděného odpadu nově i jedlé tuky a oleje