Zálohování PET lahví může zvýšit poplatky za komunální odpad

Česká republika patří ve třídění odpadů k jedné z nejlepších zemí v celé EU. Co se týká PET lahví, umíme jich již dnes vytřídit něco kolem 80%. Do roku 2029 by to mělo být až 90% z celkového objemu PET lahví uvedených do oběhu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout může být povinné zálohování PET lahví. Na první pohled jednoduché řešení, které s sebou ale může nést i negativní dopad na samotného spotřebitele.

Číst dál: Zálohování PET lahví může zvýšit poplatky za komunální odpad

Opravdu potřebujeme novou knihovnu za 30 milionů?

V souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí hlavního náměstí 1. máje v centru města se stále více skloňuje i připravovaná zástavba části jeho západní linie na místě bývalé staré radnice, která v těchto místech stála až do roku 1986. Nový objekt, který by na tomto místě měl stát je nová bezbariérová knihovna, eventuelně infocentrum a možná nějaké prostory pro ZUŠ.

Číst dál: Opravdu potřebujeme novou knihovnu za 30 milionů?

Město Mimoň chystá lepší kontrolu nad směsným komunálním odpadem

Skládkování směsného komunálního odpadu se stává čím dál, tím větším „luxusem“, cena za každou tunu odpadu, který skončí na skládce se neustále zvyšuje a do roku 2030 dál poroste. Proto obce přistupují jednak k větší kontrole množství vyprodukovaného komunálního odpadu, a jednak také k lepší kontrole položek, za které platí svozovým firmám, např. za počet výsypů apod. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout je čipování nádob na směsný komunální odpad.

Číst dál: Město Mimoň chystá lepší kontrolu nad směsným komunálním odpadem

Nové ceny tepla od 1. ledna 2022

Překotný růst cen energií v letošním roce se nevyhnutelně musel odrazit i v cenách za teplo, dodávané pro centrální vytápění Mimoně. O kolik více zaplatíme v příštím roce za teplo a jak průměrně vzrostou měsíční náklady na teplo, to všechno naleznete v článku. Dočtete se také o tom, jakým způsobem se změní účtování tepla městu Mimoň a jaké to bude mít dopady na konečného spotřebitele, v případě městských bytů na nájemníky, nebo také v jaké fázi je připravovaná stavba kogenerační jednotky na sídlišti pod Ralskem.

Číst dál: Nové ceny tepla od 1. ledna 2022

V zimě se neudržuje

Určitě se s tím každý alespoň jednou někde potkal. Nenápadná cedulka upozorňující na to, že se tato komunikace, tento chodník v zimě neudržuje. Proč tomu tak na některých chodnících a komunikacích je, a proč se prostě neudržují všechny chodníky a komunikace ve městě, o tom si napíšeme v článku.

 

Číst dál: V zimě se neudržuje

Kolik zaplatíme za komunální odpad od 1. 1. 2022

Město Mimoň má od října 2021 novou smlouvu o dílo s firmou Compaq na svážení komunálního odpadu. Na následujícím listopadovém jednání zastupitelstva schválilo návrh nové obecně závazné vyhlášky města Mimoň č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se poměrně zásadním způsobem mění výpočet výše poplatku za odkládání směsného (nevytříděného) komunálního odpadu. Zjednodušeně napsáno za popelnici si v příštím roce trochu připlatíme. Ve vyhlášce se odráží nová legislativa a nepochybně i nové ceny za svoz komunálního odpadu. Co všechno bude rozhodující pro výpočet poplatku za popelnici, včetně podrobného popisu postupu výpočtu poplatku a vysvětlení pojmů najdete v článku.

Číst dál: Kolik zaplatíme za komunální odpad od 1. 1. 2022

Nové palivo pro spalovny komunálních odpadů

Skládkování se pomalu, ale jistě stává stále dražší záležitostí a jeho jednoduchost a řekněme i donedávna relativně levné řešení, jak naložit se zbytkovými směsnými komunálními odpady, už nejsou těmi hlavními kritérii. Ceny skládkování jdou nezadržitelně nahoru a ani skládka ve Svébořicích tady nebude věčně. Proto by se mělo už nyní začít řešit, co dál s komunálním odpadem. Do popředí se začínají dostávat dotřiďovací linky, ať už na primárně vytříděný, nebo právě na směsné komunální odpady. A jako koncový bod přichází spalovny odpadů druhé a vyšší generace, které používají tzv. tuhá alternativní paliva, známá pod zkratkou TAP, získávaná právě z dotřiďovacích linek komunálního odpadu.

Číst dál: Nové palivo pro spalovny komunálních odpadů

Elektronická komunikace s úřadem

Doba, kdy se na úřad muselo téměř se vším začíná být minulostí. Digitální technologie již nabízejí nástroje, kterými lze s úřady komunikovat bezkontaktně, prostřednictvím webových aplikací.
Jedním z projektů, navazujícím na celostátní koncept Digitální Česko je Portál občana, který umožňuje přímou komunikaci konkrétního občana s úřady na celostátní úrovni a jeho varianta Portál občana města, umožňující přímou komunikaci s úřady měst a obcí.

Číst dál: Elektronická komunikace s úřadem

Kapitola z vyúčtování - přepočtové koeficienty

Rok s rokem se sešel a pro uživatele bytových jednotek napojených na dálkové vytápění opět nastal čas zúčtovat s rokem předešlým. Loňský „miniseriál“ o tom, jak porozumět vyúčtování zaměřený především na způsob samotného výpočtu je letos doplněný o drobnou radu, jak nejen ušetřit, ale také jak zjistit, kde se při používání radiátorů nejvíce „točí“ peníze a že není odečet, jako odečet.

Číst dál: Kapitola z vyúčtování - přepočtové koeficienty

Sekat, nebo nesekat

S nadcházejícím jarem opět vyvstává otázka, jakým způsobem se bude přistupovat k městské zeleni. Toto hodně rozvětvené téma, které se do jednoho článku nevejde rozdělíme na více podtémat, která postupně v jednotlivých tématických článcích probereme. V tomto článku se zaměříme především na městské trávníky. Nejprve si ale definujme, co všechno vlastně pod pojem městská zeleň spadá.

Číst dál: Sekat, nebo nesekat

Jak budeme nakládat s komunálním odpadem?

V současné době je v našem regionu nakládání s komunálním odpadem řešeno systémem míst určených pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, včetně sběrného dvora. Nevytříděný zbytek, tzv. směsný komunální odpad pak končí převážně na řízené skládce ve Svébořicích. Jak to ale bude dál? Skládkování využitelných odpadů se v průběhu dalších let začne omezovat a zdražovat. Je proto nejvyšší čas začít s tím něco dělat.

Číst dál: Jak budeme nakládat s komunálním odpadem?

Zástavba části západní strany náměstí 1. Máje

S revitalizací centrální části náměstí 1. Máje by měla přijít na řadu také zástavba části jeho západní strany, z pohledu od bývalého zámku části po levé ruce v místech, kde nyní stojí bývalý kebap a betonová dlážděná plocha. Na této straně náměstí 1. Máje, dříve, až do roku 1986 stávala stará mimoňská radnice s krásným podloubím a městským znakem s řadou domů, stojících až za uličku ke schodům na Sokolský vrch, k dnešní prodejně nábytku. V těchto domech byla lékárna, řeznictví a další obchody a byty. Nových bytů se v souvislosti se zástavbou této části západní strany náměstí 1. Máje téměř jistě nedočkáme, za to budeme mít, pokud se vše dotáhne do konce, novou knihovnu, nové infocentrum, možná prostory pro ZUŠ a západní stranu náměstí zastavěnou zhruba z poloviny.

Číst dál: Zástavba části západní strany náměstí 1. Máje

Rozšíření obrazové galerie

Obrazová galerie, která na těchto stránkách vznikla, byla věnovaná v první fázi ponejvíce řece Ploučnici a dění kolem ní. Nyní se rozšiřuje o obrázky z našeho města, které budou v další fázi řazené do tématických kategorií, podle místa, času a objektu, který bude obrázek zobrazovat. První kategorie nese název "Noční Mimoň" a první sadu obrázků na toto téma si zde můžete zobrazit.

Číst dál: Rozšíření obrazové galerie

Rozklikávací rozpočet

Obec, která chce být transparentní a na svém webu zveřejňuje schválené rozpočty, faktury a další dokumenty, kterým ovšem chybí vzájemná souvislost, pak mají takto zveřejňované dokumenty jen minimální informační schopnost. Aby byly poskytnuté veřejné dokumenty informačně srozumitelné, je nezbytné mít možnost vyhledat takové dokumenty, které mezi sebou mají vzájemnou souvislost. Zachování vzájemných souvislostí je ideální způsob, jak dosáhnout srozumitelnosti poskytovaných informací pro širokou veřejnost. Naprosto komfortní, i pro laika přívětivý způsob, jak zobrazovat hospodaření obce je rozklikávací rozpočet.

Číst dál: Rozklikávací rozpočet

Nové sazby za odvoz komunálního odpadu na rok 2021

Od 1. ledna 2021 začne platit nová obecně závazná vyhláška č. 2 / 2020 o poplatku za komunální odpad a s ní začnou platit i nové sazby za svoz komunálního odpadu, stanovené novou obecně závaznou vyhláškou. V článku naleznete vysvětlení některých pojmů, které jsou v nové obecně závazné vyhlášce obsažené.

Číst dál: Nové sazby za odvoz komunálního odpadu na rok 2021

Jak nově nakládat s odpady v Mimoni

19. 7. 2020 vejde v platnost nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Mimoň. Nová obecně závazná vyhláška reaguje zejména na změnu vlastníka sběrného dvora, a nově upravuje limity pro nakládání se stavebním odpadem. V článku naleznete podrobný popis změn, přicházejících s novou obecně závaznou vyhláškou.

Číst dál: Jak nově nakládat s odpady v Mimoni

Vyúčtování za služby spojené s bydlením

V dubnových článcích, věnovaných distribuci tepla a jeho následnému rozúčtování, jsme narazili na různé pojmy, používané v „řeči zákona“. Znovu všechny rozebírat nebudeme, nicméně k některým z nich se vrátíme a řekneme si o dalších, kterým bychom měli porozumět, a jak je použít, pokud se nám na vyúčtování za služby spojené s bydlením nebude cokoliv líbit.

Číst dál: Vyúčtování za služby spojené s bydlením