Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 vznikne majitelům psů, jejichž psi nemají jasné a čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011 nová povinnost označovat psy mikročipem. Důvody pro povinné označování všech psů na území ČR jsou zejména lepší a účinnější kontroly a monitoring chovů, v případě potřeby zjištění identity psa kontrolními orgány, tj. Státní veterinární správou, Policií ČR, Celní správou, obcí apod., umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, ale bude také možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů, či v případě, kdy bude postihu vyplývající ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu. A v neposlední řadě má zatoulané a řádně označené zvíře podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli.

Nenechávejte to na poslední chvíli

Povinné čipování psů bude mít přímou spojitost s očkováním proti vzteklině, které bude platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Je velmi důležité vědět, že po prvním lednu 2020 mi nepomůže ani platný očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, ve kterém nebude uvedené označení psa mikročipem. Na takového psa se od ledna 2020 bude pohlížet jako na neočkovaného a hrozí za to postih ve správním řízení až 20.000,- Kč.

Nebojte se čipování

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, to znamená že jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR. Oficiální seznam naleznete zde, seznam veterinářů u nás v Mimoni naleznete v článku Veterinární ordinace a pohotovost. Označení psa čipem je jednorázový úkon, srovnatelný s injekcí. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.

Čipování a registrace psa

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, nebo i v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence do svého registru psů stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno roky má. Ani město Mimoň není výjimkou. U nás v Mimoni platí povinné čipování psů a povinná registrace jejich majitelů již od roku 2010. Stanovuje to Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 6/2010, po novele z února 2011. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označené psy registrovat dobrovolně, ale je to za poplatek. Například Národní registr psů České republiky si za registraci jednoho psa účtuje 199,- Kč. Tato registrace již není potřeba pravidelně obnovovat a platí po celý život psa.

V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.