Ploučnice kapitola čtvrtá, Mezi Brennou a Českou Lípou

Kousek za Brennou vlévá se do Ploučnice její další významnější přítok v podobě říčky Svitávky, která je sice svou velikostí přibližně poloviční, ale mezi jinými přítoky je to jediný v okolí, většího významu. Ploučnice zde protéká krásnou rekreační obcí Heřmaničky, spadající již pod město Česká Lípa. Zdejším překrásným prostředím vede cyklistická stezka a cesta přes obec je hojně využívána i pěšími turisty. Za mostem, na druhém konci řeky, je další rekreační oblast Vítkov, patřící k Vlčímu Dolu, malé obci mezi Zákupy a Českou Lípou. Tato oblast Českolipska je zasvěcena klidné rekreaci.

Řeka se zde ještě pořád snaží o meandry, částečně se jí to povede kousek za touto obcí u Žíznikova. Ovšem dostat se k řece je již docela problém, neboť téměř všechny pozemky jsou v soukromých rukou, ale po souhlasu jednoho z majitelů pozemků, chovatele koní z Žíznikova, můžu pořídit pár fotografií na louce za jeho domem, a i když je zde hladina řeky v jedné rovině s loukou, takže je to tady opět o tenisky, je to o to krásnější a naskýtá se zde úplně jiný pohled na řeku, o níž jsem si až do těchto chvil myslel, že jí dokonale znám. Obec Žíznikov, oproti Heřmaničkám o poznání větší, je prakticky satelitní osada asi 3 km od České Lípy, nabízející kromě klidné rekreace i trochu zázemí v podobě obchodu a nezbytné restaurace s různými letními způsoby využití volného času a nemůže chybět ani stanoviště pro vodáky. Kolem Žíznikova prochází in-linová trasa a cyklostezka z České Lípy až do Vlčího Dolu, vyasfaltovaná v trase původní železniční trati Severočeské transverzálky, hojně využívána od chodců přes bruslaře až po cyklisty. Ploučnici tedy necháme proplout mokřadní záplavovou loukou a vydáme se po této cyklistické trase.

Cyklostezka v těchto místech byl opravdu skvělý nápad, trasa cyklostezky ústí v České Lípě na Svárově. Za Žíznikovem, prakticky téměř na předměstí České Lípy je záplavová oblast, kam se Ploučnice při velkých vodách vylévá. Nutno podotknout, že řízeně. Tady je možné při vylití z břehů pozorovat, kolik vody, díky meandrům, do České Lípy při větší vodě nedorazí. Je to opět mokřadní louka, přesně taková, jaká řeku provází od Mimoně až po Českou Lípu. Meandry, to je vůbec v souvislosti s Ploučnicí hodně skloňované téma. Nejen ty krásné, zachovalé a přírodní, mezi Mimoní a Českou Lípou, jaké jsme si popsali, ale i ty, které na horním toku Ploučnice spolkla regulace. Není tomu tak dávno, co se začalo mluvit, v rámci rekultivace Ploučnice, o znovu rozmeandrování Ploučnice mezi Novinami pod Ralskem a Srním Potokem a dále až k Mimoni. Žhavé téma, které vyvolalo spoustu emocí a sporů. Ale o tom si řekneme v jiném tématu věnovanému řece Ploučnici. Za Žíznikovem už chybí jen pár metrů do České Lípy, takže tam necháme řeku v klidu doplynout a vrátíme se k ní až tam. To už budeme u Kapitola 5 Česká Lípa, kterou věnujeme řece Ploučnici v České Lípě.{jcomments off}

Fotogalerie čtvrté kapitoly