Srovnání měst podobných velikostí jako Mimoň a komunikace s občany

V článku Zlepší se komunikace města s občany? kde se psalo o možnostech jakým způsobem, ale také s jakou efektivitou lze informovat občany v obcích, městech, či jiných dalších komunitách, bylo popsáno několik způsobů komunikace města s občany. Mezi ty historické, můžeme směle započítat městský rozhlas, do tradičních způsobů, patří zejména tištěné zpravodaje a webové prezentace. Zhruba za posledních deset let se sociální sítě vyvinuly natolik, že opanovaly komunikační kanály a zároveň poskytly další možnost, jako oslovit občana. Zejména jak oslovovat rychle a efektivně. Rychlost a efektivita, to je přesně to, co šíření informací potřebuje. Rychle a efektivně chtějí komunikovat i občané, proto si tolik oblíbili sociální sítě a jejich aplikace. Podobné aplikace může využívat i město. Taková řešení umožňují rychlé a efektivní šíření informací s rychlou a efektivní zpětnou vazbou.

Zpětná vazba je neméně důležitá, jako samotné šíření informací. Umožní zjistit, jaký dopad a jakou odezvu šířené informace měly. A umožní občanům aktivnější zapojení do dění v obci. Vlastně tady už tak trochu začíná participace. Oběma stranám se otevírají nové možnosti v rychlé a efektivní komunikaci. A to je hlavní podstata a smysl komunikace, které se nikoliv náhodou říká chytrá. Smart komunikace začínají být dostupné i pro menší obce a vlastní městské aplikace ušité na míru již nejsou ničím novým. V tabulce níže je přehled srovnatelně velkých měst jako Mimoň a způsoby jejich komunikace s občany. Různé tištěné zpravodaje a webové stránky v přehledu nejsou, to už je standard v každé obci.

Jen malá poznámka k Mimoni: mailing funguje, ale pouze na kulturní akce.

text