Zákaz tranzitu Malou ulicí

Město Mimoň se dlouhodobě potýká s tranzitní dopravou nad 12 t celkové hmotnosti, hledá různá řešení, jak dostat tuto tranzitní dopravu z centra města. Je uzavření Malé ulice pro tranzitní nákladní dopravu opravdu řešení? A je reálné? Variant je několik, včetně jedné, která s tranzitní dopravou souvisí také, ovšem s její trochu jinou formou.

Velký obchvat Mimoně

Dlouhodobě diskutované téma, které je zatím pořád ve hře, ale jeho případná realizace bude stát ještě hodně času, úsilí, diskusí a hlavně peněz.

Jednoznačnou podporu nemá velký obchvat Mimoně ani mezi občany města, kdy se na první místo staví obavy z „umrtvení“, tj. úplného odstřižení města od veškeré tranzitní dopravy. Tedy i od tranzitní osobní dopravy čili i od té, která k nám může dopravit potencionální zákazníky místních obchodů, restaurací a služeb. A jako odstrašující příklad jsou nejčastějším argumentem Zákupy.

Na druhou stranu zůstává otázkou, o kolik procent potencionálních zákazníků by se vlastně jednalo, když velkou většinu obchodů má město Mimoň soustředěnou buď přímo v centru, nebo na Husově ulici, které fungují po celý rok i mimo turistickou sezónu a které o své stálé zákazníky z řad občanů Mimoně, či přilehlého okolí určitě nepřijdou. A jako pozitivní příklad by se dalo uvést Jablonné v Podještědí, které svůj částečný obchvat, resp. odvedenou nákladní tranzitní dopravu z centra města má a náměstí určitě nezeje prázdnotou právě proto, že Jablonné v Podještědí má, stejně jako Mimoň většinu obchodů a služeb soustředěnou právě v centru města. Proto k „umrtvení“ centra města v Jablonném v Podještědí nedošlo.

Průtah centrem města

Většina z občanů města Mimoně určitě ještě má v živé paměti kauzu „Přeložka“, kdy snahou bývalé Rady města bylo naopak tranzitní dopravě průjezd centrem města, formou určeného koridoru, vedoucího po pravém břehu Ploučnice (po směru toku za bývalým OPMP) a vedle centrálního náměstí 1. máje umožnit. Co by to pro centrum Mimoně znamenalo, bylo nasnadě: vykácení posledních vzrostlých stromů na pravém břehu Ploučnice, včetně stromů památných, zabetonování celé pravobřežní části Ploučnice mezi Poštovním a Zámeckým mostem a v neposlední řadě velmi kontroverzní řešení nadjezdu přes Zámecký most.


Čtete také: Přeložka II/270 (268) vnitřní průtah Mimoně


Argumentů pro a proti byla celá řada, faktem však zůstává, že jedno velké plus toto řešení mělo. Tím plusem bylo propojení dolního sídliště pod Ralskem s Kozinovým náměstím. Tato spojka, která byla součástí celého projektu by jistě byla velmi užitečná. Nakonec vše ukončilo až místní referendum na podzim roku 2017, kdy občané Mimoně tuto přeložku odmítli. Někdo byl zklamaný, někomu se ulevilo a někdo si na této kauze založil politickou kariéru. Ať tak, nebo tak, z celého projektu zůstala jen spojka z dolního Sídliště pod Ralskem na Kozinovo náměstí, jejíž realizace je ve stejných hvězdných dálkách, jako velký obchvat Mimoně.

Spojka dolního Sídliště pod Ralskem s Kozinovým náměstím

Tato místní komunikace, původně plánovaná v projektu zamítnuté přeložky, by jako samostatný projekt dokázala velmi ulevit centru města od tranzitní dopravy, tentokrát sice místní osobní tranzitní dopravy, nicméně i tak by se jednalo o velmi významnou kapacitu, kterou by tato spojka dokázala z centra Mimoně odvést. Její existence by vyřešila propojení dolního Sídliště pod Ralskem s výpadovkami na Českou Lípu a na Jablonné v Podještědí, kudy občané města (mimo jiné) dojíždějí za prací a aby se na tyto výpadovky z dolního Sídliště pod Ralskem dostali, musí absolvovat cestu přes celé město a jeho centrem.

Mýto

Ač to tak na první pohled nevypadá, i výběr mýta pro nákladní dopravu má velký vliv na tranzitující dopravu nad 12 t celkové hmotnosti naším městem. Od 1. 12. 2019 byl v České republice spuštěn výběr mýta pro nákladní dopravu pomocí nové satelitní technologie a výběr mýta se rozšířil i na vybrané silnice prvních tříd. V souvislosti s tím se hodně diskutovalo o systémových řešeních, spočívajících v nulové sazbě mýta na vybraných silnicích prvních tříd, nebo o plošném zákazu tranzitní dopravy nad 12t celkové hmotnosti na silnicích druhých tříd, či o zavedení jiné, vyšší sazbě mýta pro nákladní dopravu používající silnice druhé třídy, což by nepochybně vedlo k vyššímu využívání silnic prvních tříd nákladní dopravou, které jsou pro tuto dopravu určené především. A naopak by to vedlo k poklesu tranzitní nákladní dopravy na silnicích druhých tříd, které nejsou pro tranzitní dopravu primárně určené. A takové snížení nákladní tranzitní dopravy na silnicích druhých tříd by se dotklo i Mimoně, která na dvou souběžných silnicích druhé třídy leží. Nový satelitní mýtný systém v ČR však silnice druhých tříd zatím vůbec nezahrnuje.

Uzavření Malé ulice pro tranzitní nákladní dopravu nad 12 t

Poslední, avšak bez předchozí dostatečné avizace nereálná varianta, je uzavření Malé ulice pro tranzitní dopravu nad 12 t celkové hmotnosti. Argumentace, že tato ulice je v majetku obce, a tudíž obec má možnost tuto komunikaci uzavřít je na jednu stranu fakt, který nelze přehlédnout, na druhou stranu je třeba při každém dopravním řešení vnímat celkový pohled a neuplatňovat jen krátkozraká řešení, která navíc téměř ničemu nepomohou.

Avizace – takové uzavření jedné průtahové, byť místní komunikace, které ovšem má dopad až k Mnichovu Hradišti je nutné předem avizovat dopravním značením. Právě už od Mnichova Hradiště, nejlépe už na sjezdech z dálnice D10.

Účinnost – uzavření jedné průtahové místní komunikace, prakticky téměř vůbec nic nevyřeší, protože Panskou ulici vyřeší jen v jednom směru, Mírovou a Okrouhlickou ulici takovýto zákaz neřeší vůbec a Husovu a Pražskou opět jen v jednom směru.

Existuje nějaké řešení?

Existuje. Zákazové dopravní značení pro tranzitující dopravu nad 12 t celkové hmotnosti na silnicích druhých tříd, které lze provést na základě Silničního zákona. Liberecký kraj se k této věci postavil vstřícně, nicméně takové řešení prozatím nepustila dál Policie ČR. V únoru 2020 přislíbil řešení sám ministr Karel Havlíček, v diskusi v pořadu Otázky Václava Moravce s hejtmanem Libereckého kraje byla zmíněna i Mimoň. (7:12 – 12:50). Řešení přislíbil do jednoho roku čili v únoru – březnu 2021 bychom měli být moudřejší, co s tím Ministerstvo dopravy a Policie ČR nakonec udělají.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta v Otázkách Václava Moravce (zdroj Česká televize, ilustrační foto)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta v Otázkách Václava Moravce.
Po kliknutí na obrázek přejdete na stránku s videem.
(zdroj Česká televize, ilustrační foto)