Obrazem: Nové dopravní značení v Mimoni část 4

Čtvrtá, poslední část ukáže změny v dopravním značení v ulicích Široká, Vranovská a na sídlišti Letná, kde dojde k vyznačení zákazu stání, úpravy přednosti v jízdě pomocí svislého dopravního značení a novému zákazu vjezdu. Obrazová dokumentace, včetně příslušných usnesení Rady města Mimoně v plném znění je opět součástí článku.

Usnesení Rady města Mimoně č. R20 / 548 Dopravní značení pro přehlednost a bezpečnost dopravy

Odst. 12)

Rada města schvaluje umístění DZ B1 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou značkou E13 s nápisem Mimo dopravní obsluhu na sidlišti Letná před vjezdem na asfaltový plac za gymnáziem Mimoň, a to za parkoviště u Gymnázia. Dále vyměnit DZ B4 za B1 změnu značení na sídliště Letná při vjezdu na asfaltový plac u pneuservisu pana Havlíka. Zároveň ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 12) v plné velikosti

Odst. 13)

Rada města schvaluje umístění DZ P4 (dej přednost vjízdě) na hranici křižovatky Vranovská a Sídliště pod Ralskem (směr od koupaliště při příjezdu ke komunikaci k domům čp. 631 a 632. Zároveň ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 13) v plné velikosti

Odst. 14)

Rada města schvaluje umístit vodorovné DZ V 12c Zákaz zastavení (délky 5 m) v ul. Široká, a to na začátek zálivu po pravé straně směrem od ul. Ralská naproti ul. Eliášova. Zároveň ukládá OVDZa ŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhmout obrázek k odst. 14) v plné velikosti