Obrazem: Nové dopravní značení v Mimoni část 2

Druhá část věnovaná změnám v dopravním značení v Mimoni popisuje změny v používání páteřní cyklostezky podél Ploučnice, změny v parkování v Pražské ulici a změna v "přísnosti" dání přednosti v jízdě na křížení Ralská / Kosovo pole.

Obrazovou dokumentaci a příslušná usnesení Rady města Mimoně v plném znění najdete opět v článku.

Usnesení Rady města Mimoně č. R20 / 548 Dopravní značení pro přehlednost a bezpečnost dopravy

Odst. 4)

Rada města schvaluje rozšířit užívání cyklostezky u Ploučnice i pro pěší, tzn. osadit vjezdy do cyklostezky na místo DZ C8a Stezka pro cyklisty a C 8b Konec stezky pro cyklisty nově DZ C 9a a C 9b Stezka pro chodce a cyklisty společná a Konec stezky pro chodce a cyklisty společné a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 4) v plné velikosti

Odst. 5)

Rada města schvaluje v ul. Ralská na křižovatce s ul. Kosovo Pole nahradit DZ P 4 Dej přednost v jízdě DZ P 6 Stůj, dej přednost v jízdě a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odstavci 5) v plné velikosti

Odst. 8)

Rada města schvaluje v ul. Pražská odstranit vyhrazené parkoviště pro 2 vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, tzn. odstranit stávající svislé a vodorovné dopravní značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště se symbolem osoby na inv. vozíku s dodatkovou tabulkou 2x a vodorovné vyobrazení symbolu osoby na inv. vozíku) a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 8) v plné velikosti