Obrazem: Nové dopravní značení v Mimoni část 1

Na 19. zasedání Rady města Mimoně, ze 14. července 2020 byly projednány změny v dopravním značení. Většina z těchto změn byla projednána také v Dopravní komisi. Celkem šestnáct bodů přináší nejen přeznačení některých úseků, ale i některé zásadní změny v průjezdnosti ulic a používání komunikací. A to jak silnic, tak i cyklostezek. Některá značení jsou již realizována, některá na svou realizaci teprve čekají. Vysvětlení k jednotlivým bodům v této první části, věnované dolnímu sídlišti pod Ralskem, ulici Ralské a ulici Malé, a obrazovou dokumentaci najdete v článku.

Usnesení Rady města Mimoně č. R20/548 Dopravní značení pro přehlednost a bezpečnost dopravy

Odst. 1)

Rada města Mimoň schvaluje zobousměrnit část jednosměrné ulice Okružní (u kotelny po úpravě koruny vozovky), přemístěním DZ IP 4b Jednosměrný provoz za odbočku k č.p. 565 a 566 a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Odst. 15)

Rada města schvaluje umístění DZ B2 (zákaz vjezdu všech vozidel na křižovatku ul. Luční a Okružní při vjezdu do ul. Okružní. A schvaluje umístění DZ IP4b (jednosměrný provoz) na začátek části ul. Okružní před domem čp 469. Zároveň ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Odst. 16)

Rada města schvaluje umístění DZ B29 (zákaz stání) na obou stranách ul. Luční v její horní části tedy za křižovatkou ul. Široká, Luční, Okružní směrem na horní Sídliště pod Ralskem. Zároveň ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 1), 15) a 16) v plné velikosti

Odst. 2)

Rada města Mimoň schvaluje umístit v ul. Ralská DZ B29 zákaz stání za křižovatkou s ul. Široká ve směru k ul. Svébořická a zároveň ve směru od křižovatky s ul. Svébořickou (za vstupem do č.p.239) umístit DZ IP 11g Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 2) v plné velikosti

Odst. 3)

Rada města schvaluje umístit vodorovné DZ V 12c Zákaz zastavení (délky 10 m) před přechodem pro chodce v ul. Malá při výjezdu na nám. 1.máje, z důvodu nedostatečného rozhledu a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 3) v plné velikosti