Parkoviště v Malé ulici dostane novou podobu

Do zcela nového kabátu by se mělo obléknout parkoviště v Malé ulici u toalet. A to nejen esteticky, ale a to hlavně, prakticky. Změní se vzhled, kapacita a jeho celkové propojení s centrem města, tedy hlavně s náměstím 1. Máje. Velkým plusem by měl být velký podíl nové zeleně. Podívejme se podrobněji na návrh.

Jakých základních změn by se parkoviště v Malé ulici mělo dočkat?

V první řadě je to změna rozměrová. Parkoviště by se mělo rozrůst o pozemek bývalého autobazaru, který se v současné době nachází za nevzhledným plechovým plotem. Ten by měl zmizet a místo něj by měla vzniknout centrální parkovací plocha se zhruba 42 parkovacími místy, včetně dvou míst pro vozy ZTP (ZTP/P), s obslužnou komunikací, sloužící pro vjezd a výjezd vozidel, s cestami a komunikacemi pro pěší a s novou zelení, která by měla střed nového parkoviště doplnit.

Další významná změna bude zeleň. Původní vzrostlé stromy za budovou veřejných toalet na severní straně parkoviště by měly zůstat tak jak jsou a další zeleň by měla před budovou veřejných toalet přibýt. Následuje obslužná komunikace a středová zeleň s parkovacími plochami, o které jsme psali v prvním odstavci a další nová zeleň by měla olemovat jižní část parkoviště.

Velmi pozitivní změnou by mělo být přesunutí kontejnerů na tříděný odpad na severní okraj parkoviště a jejich umístění pod zem. Nevzhledné obrovské kontejnery by tak měly nahradit decentní podzemní sběrné nádoby.

Veškeré komunikace a cesty pro pěší navazují jak na náměstí 1. Máje, tak na novou stezku pro pěší a cyklisty, která už má zpracovanou projektovou dokumentaci a v květnu na ní bylo vydané stavební povolení. A v jihovýchodní části nového parkoviště se počítá i s odpočinkovým mobiliářem. S lavičkami a odpadkovými koši. Vše tak společně tvoří logicky propojený celek širšího městského centra.

Jediné, co ze „starého“ parkoviště zůstane, bude budova veřejných toalet a trafostanice na východním okraji u Ploučnice.

Protože se zatím jedná pouze o návrh, doprovodný obrázek znázorňující graficky popsané skutečnosti zatím nezveřejníme.