Volební programy komunál 22 Mimoň

Článek Komunální volby 2022 v Mimoni přinesl první předvolební nástřel o tom, jaká politická uskupení se komunálních voleb v našem městě zúčastní a průřez kandidátními listinami. V tomto článku k tomu všemu přidáme i volební programy. Seřazení volebních programů jednotlivých uskupení je podle vylosovaných čísel. V jednom článku tak dostanete jednoduchý přehled o stranách, hnutích a jejich volebních programech.

Volební číslo 1 Mimoňská Obroda:

 • Na čtyři roky zastropovat současnou výši nájemného v bytech města a nezvyšovat nájemné ani po dokončení zateplení bytových domů
 • Snížit poplatky za vývoz komunálního odpadu:
  1 x za 14 dní 120 l – 250 Kč / rok
  1 x za 07 dní 120 l – 500 Kč / rok
  Ostatní velikosti nádob poměrem
 • Nabídnout majitelům rodinných a bytových domů nádoby na tříděný odpad s BEZPLATNÝM vývozem:
  1 x za 14 dní plasty
  1 x za 30 dní papír
 • Zvýšit finanční příspěvek po dostavbě rodinného domu na 50 000 Kč na osobu, max ale 200 000
 • Zřídit finanční fond pro zájemce o pořízení solárních panelů nebo tepelných čerpadel s výší příspěvku až do 100 000 Kč na rodinný, nebo bytový dům.

  Investiční akce:
 • Dokončení všech rozestavěných staveb
 • Regenerace sídliště Letná
 • Vybudování sběrného dvora pro vytříděné složky komunálního odpadu s možností výkupu kovového odpadu a papíru
 • V průběhu výstavby nákupního střediska LIDL vybudovat veřejné WC a autobusovou zastávku
 • Rekonstrukce ulic Mírové, Poštovní a Svébořické
 • Umístění dohledových kamer na hřbitově
 • Využít všechny dotační tituly z EU a ministerstev České republiky, které budou mít dopad na zlepšení životní úrovně občanů Mimoně

  Zásobník investičních akcí:
 • Dobudování horního hřbitova s kolumbáriem
 • Sportovní hřiště u ZŠ Mírová
 • Cyklomagistrála Ploučnice – úsek Potoční ulice – Ralsko / Ploužnice
 • Obnova koupaliště

Volební číslo 2 TOP 09:

 • Koupaliště – podpoříme postupnou realizaci vybudování nového koupaliště v Mimoni
 • Revitalizace Letné – chceme co nejrychleji dokončit revitalizaci sídliště na Letné
 • Energie – chceme řešit energie! Nastartujeme v Mimoni projekt „Komunitní energetika“, který zajistí určitou míru nezávislosti a současně snížení nákladů občanů na energie. Budeme usilovat o možnost vlastní malé spalovny odpadů, která vyřeší skládkování komunálního odpadu a zároveň teplo pro město.
 • Byty – budeme se snažit rozšiřovat bytový fond rekonstrukcí vhodných objektů města
 • Sociální služby – podpoříme vznik a fungování tzv. odlehčovací služby v Domově seniorů. Zvyšováním kvality bydlení v DS z pokojů pro tři osoby na dvojlůžkové se budeme snažit zvýšit standard bydlení. Podpoříme vznik přístavby – zimní zahrady
 • Lékařská péče – naším cílem je stabilizace lékařů a rozšiřování lékařských služeb
 • Rozšíření digitalizace MěÚ – zajistíme vyšší úroveň digitalizace v komunikaci s úřadem, díky níž si občan bude moci vyřídit úřední záležitosti z domova
 • Pomocná ruka občanům a informovanost – zajistíme lepší propagaci a osvětu o dotačních programech podporujících zlepšování životního prostředí a finanční gramotnost
 • Výukové programy pro žáky ZŠ – společně s Kulturou Mimoň připravíme výukové programy a besedy s živnostníky pro žáky ZŠ, které by rozšiřovaly povědomí o možnostech budoucího zaměstnání
 • Otevřená sportoviště – zajistíme přístup na víceúčelové hřiště u ZŠ Ralsko široké veřejnosti. Podpoříme možnost on-line pronajímání sportovišť a elektronické platby za tyto služby.
 • Více zeleně – chceme vysazovat nové stromy a podporovat „zelenomodrou“ infrastrukturu města, propojení vodních a přírodních prvků. Např. doplnění zeleně do Husovy ulice. Pokusíme se pracovat s dešťovou a splaškovou vodou tak, aby se dala znovu využít.
 • Sad Naděje – najdeme vhodný prostor, kde by si občané města mohli vypěstovat svůj strom ze starých odrůd ze zaniklých obcí a společně se věnovali rozvoji sadu a dali tím starým odrůdám naději, že nezaniknou
 • Mobiliář města – chceme rozšiřovat vybavení města pro větší pohodlí obyvatel
 • Participativní rozpočet – zachováme rozpočet, na jehož určení se podílí občané

Volební číslo 3 Hasiči Mimoň:

 • Podpora výstavby rodinných domů a dětských hřišť, parkovacích míst, odpočinkových zón a městského koupaliště
 • Podpora projektů na snížení energetické náročnosti
 • Podpora činnosti zájmových spolků
 • Zkvalitnění dopravní obslužnosti, zdravotních a sociálních služeb
 • Obnova Zámeckého parku, části obce Vranov a lokality Slovany
 • Navýšení počtu příslušníků a asistentů městské policie
 • Výsadba nové zeleně a zvýšení úrovně čistoty ve městě

Volební číslo 4 SOS Mimoň:

 • Nadále rozvíjet a kultivovat podmínky pro příjemný a bezpečný život v Mimoni
 • Zlepšování dopravní situace ve městě, zvyšování počtu parkovacích míst, aktivně pracovat na přípravě dílčích částí obchvatu města
 • Prioritou je podpora školství, vzájemná a koordinovaná spolupráce mezi místními školami, aktivní zapojení veřejnosti do mimoškolních aktivit dětí
 • Podpora současně funkčních spolků – Junák, TJ Jiskra, hasiči, umělecká škola a domov mládeže, vytváření podmínek pro vznik dalších možností smysluplně tráveného času pro mládež
 • Rozvíjení nabídky kulturního vyžití napříč generacemi, úprava diskriminační vyhlášky o nočním klidu
 • Příprava a budování infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domů
 • Energeticky úsporná opatření u veřejných městských budov, zástavba náměstí
 • Pokračovat v humanizaci městských sídlišť
 • Podporovat a rozvíjet sociální služby, péči o seniory
 • Vyšší počet nádob na tříděný odpad, budování podzemních zásobníků, především na sídlištích
 • Vybudování přírodního amfiteátru v městském parku
 • Spolupracovat s církví na postupné rekonstrukci dominanty města, kostela sv. Petra a Pavla
 • Konečně začít rozvíjet areál koupaliště, navázaného jako centrum turistických aktivit pro Mimoň a okolí
 • S Lesy ČR a VLS začít rozvíjet myšlenku budování cyklistických singltreků v oblasti Podralska, pokračovat v realizaci cyklomagistrály Ploučnice
 • Spolupráce s okolními obcemi v rámci mikroregionu Podralsko a Libereckým krajem
 • Nepolitikařit, neosočovat, či dokonce kriminalizovat spoluobčany s jiným názorem, rozvíjet kultivované vztahy ve veřejném životě

Volební číslo 5 ANO 2011:

 • Výstavba koupaliště (máme stavební povolení)
 • Dokončení zateplování bytových domů
 • Výstavba a oprava nových bytů
 • Výstavba a zasíťování 31 stavebních parcel u Mitexu (máme stavební povolení)
 • Rekonstrukce a zmodernizování sportovišť a dětských hřišť v majetku města
 • Rekonstrukce areálu TJ Jiskra, který má město nyní v majetku
 • Výstavba Pumptracku
 • Zástavba náměstí v místě bývalé radnice (nyní se projektuje ke stavebnímu řízení)
 • Dokončení oprav parku – bývalé bažantnice a louky za zámeckou tůní
 • Oprava parkoviště v ulici Malá, parkoviště v ulici Mlýnská a dokončení posledních oprav silnic a chodníků (Skřivánčí, Kosovo Pole, Ralská, Pertoltická, Luční)
 • Regenerace Letná (máme stavební povolení)
 • Další fáze příprav na obchvat (máme vykoupenu většinu pozemků na etapu 1)
 • Vznik nového bezbariérového domu s pečovatelskou službou v ulici Svébořická
 • Vznik univerzálních sportovišť na ZŠ Mírová
 • Revitalizace mokřadů a vodní nádrže za koupalištěm – vznik tůní, mlatových a povalových cest (již se projektuje ke stavebnímu povolení)
 • Vybudování chodníku z Vranova do Mimoně
 • Vznik nových zahradních kolonií v Mimoni, cca 30 zahrádek
 • Vznik klidové zóny v Božím hrobě, který se městu povedlo získat do svého vlastnictví a nová expozice v Muzeu.
 • Rozšíření hřbitova
 • Zmodernizování a oprava městského mobiliáře
 • Rozšíření elektronických služeb Úřadu pro občany
 • Zajištění a rozšíření lékařské péče ve městě
 • Pořízení hasičského automobilu CAS
 • Dokončení stavby LIDL
 • Rozšíření sítě cyklostezek
 • Zpracování a realizace energetické koncepce města
 • Zlepšení stavu bezpečnosti v Mimoni

Volební číslo 6 ČSSD:

 • Sociální služby
 • Bytová výstavba
 • Základní zdravotní péče
 • Vždy budeme podporovat Gymnázium
 • Rekreační aktivity (skaut, sport, kultura pro všechny)

  Zlepšíme:
 • Správu bytového fondu města
 • práci městské policie

  Prosadíme:
 • Krytý altán u Vranovské aleje
 • Pozemky pro zahrádky
 • tranzitní doprava mimo střed města
 • Prodejna LIDL
 • Omezení akustické zátěže občanů
 • Výkup druhotných surovin od občanů

Přidat komentář