Parkování v centru města Mimoně

Od 1. 7. 2020 byl v centru města Mimoně zaveden nový parkovací systém založený na principu časově omezeného stání v určených dnech a hodinách s parkovacím kotoučem. Systém parkování byl v roce 2021 aktualizován a v roce 2022 po rekonstrukci centrálního náměstí 1. Máje opět změněn. V článku je aktuální verze s místy, kde je časově omezené stání stále v platnosti a s místy, kde není parkování nijak omezené.

AKTUALIZACE: Od 6. září 2022 Je časově omezené parkování v centru města v platnosti na Mírové ulici a na centrálním náměstí 1. Máje. Čas vymezený pro parkování v těchto místech je 0,5 hodiny a čas příjezdu je nutné vyznačit na viditelně umístěných parkovacích hodinách. Pokud nemám k dispozici parkovací hodiny, stačí čas příjezdu napsat na kus papíru a umístit viditelně za předním sklem. Toto časové omezení parkování zde platí ve všední dny od 08:00 hod ráno do 17:00 hod odpoledne. Soboty, neděle a státní svátky jsou z tohoto omezení vyjmuty. Časově omezené parkování neplatí pro vozidla, která využívají parkovacích míst pro invalidy na základě platného průkazu ZTP.

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno. Tato dopravní značka se běžně se používá ve všech okresních a krajských městech. Z toho důvodu se doporučuje mít ve vozidle parkovací kotouč (parkovací hodiny). Jedná se o plastovou nebo papírovou pomůcku, na které se jednoduše vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (například: „Příjezd 10:30 hod.“).
Kdo nerespektuje dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se tím porušování povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích dle §4 odst. c) Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., a za tento přestupek může být, podle §125c odst. 1 písm. k) Zákona o přestupcích, udělena pokuta v blokovém řízení až do výše 2000,- Kč.

Ostatní parkovací plochy v centru města Mimoně nejsou pro parkování osobních automobilů nijak časově omezené. Jedná se o

  • Ulice Malá, centrální městské parkoviště „U toalet“
  • Ulice Malá, parkoviště „U Policie“ za služebnou PČR
  • Ulice Malá, parkování na ulici
  • Náměstí ČSLA „U kina“

Mapka centra města s parkovacími místy

Přidat komentář