Oslavy Horních Vsí v Ralsku – Náhlově

Další ročník Oslav Horních Vsí v Muzeu vystěhovalectví, které je zároveň i muzeem Horních Vsí v Ralsku – Náhlově, proběhl v sobotu 20. srpna. Letos si Oslavy Horních Vsí prošly již 12 ročníkem, ale pokud bychom se měli vrátit až na začátek jejich novodobé, nebo chcete-li obnovené historie, tak tu začalo psát setkávání „Náhlováků“ už v roce 2005, kdy se tímto setkáváním navázalo na předválečnou tradici, která skončila v roce 1938. Co všechno předcházelo Oslavám Horních vsí, než se z nich stala jedna z nejdéle trvajících pravidelných akcí v tomto regionu se dočtete v článku

Historie Oslav se pojí ke vzniku Sdružení Náhlov

27. března 1997 vzniklo Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, spolek který si dal za cíl pozvednout tuto v čase zapomenutou vesnici a udělat zde trochu lepší místo pro život. Mezi první cíle tohoto sdružení patřila oprava náhlovské kapličky sv. Floriána a renovace této kapličky se nakonec stala úplně prvním počinem spolku Sdružení Náhlov. Celá akce, od počátků shánění peněz až po dokončení renovace trvala od roku 2000 až do roku 2009. Tedy celých 9 let.
V mezičase probíhající rekonstrukce kapličky sv. Floriána, tj v roce 2005 započala spolupráce spolku Sdružení Náhlov se Sdružením rodáků a přátel kraje Karolíny Světlé, se Sdružením Komitét 1866 a s tehdejším Společenstvím historie Mimoně, Ralska a okolí.
Od roku 2005 se také obnovila tradice sousedského setkávání v Náhlově, tak zvané setkávání „Náhlováků“, které přetrvalo až do dokončení renovace kapličky sv. Floriána, tedy až do roku 2009.
Více o renovaci kapličky sv. Floriána v Ralsku – Náhlově se můžete dočíst na webu Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku – Náhlově, které vzniklo jako druhý cíl spolku Sdružení Náhlov.

Muzeum vystěhovalectví, jako druhý cíl Sdružení Náhlov

Ve stejném roce, tedy v roce 1997, kdy vzniká spolek Sdružení Náhlov kupuje Petr Polakovič, což je bez nadsázky opravdový duchovní otec spolku Sdružení Náhlov a veškerých aktivit s fungováním spolku Sdružení Náhlov spojených, opuštěnou budovu staré německé školy, nebo s opravou náhlovské kapličky. A právě tato budova dala základ budoucímu Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku – Náhlově. Cesta k realizaci muzea však v tomto případě byla ještě o kousek delší, než renovace náhlovské kapličky sv. Floriána. První plány dokonce o muzeu vůbec nemluvily. Nicméně renovace započala drobnými úpravami, směřujícími ke stabilizaci opuštěné budovy, pak následovalo její úplné uzavření a postupné práce na jejím zprovoznění.
A proč právě muzeum vystěhovalectví do Brazílie? Důvod má kořeny v části rodiny Petra Polakoviče z matčiny strany v Náhlově, kam jako malý kluk jezdil k babičce na prázdniny, která mu vyprávěla příběh jeho dvou strýců – bratrů, kteří se v 19. století stěhovali do Brazílie. Proto se Petr Polakovič začal zajímat o studium migrace a začal zároveň pátrat po rodinných vazbách v Brazílii. Proto nakonec v Náhlově vzniklo Muzeum vystěhovalectví do Brazílie, jehož první expozice do něj byla přivezena z Prahy v roce 2010, přesně v roce, kdy se ze setkávání „Náhlováků“ stal první ročník Oslav Horních Vsí.
Více o renovaci a o historii Muzea vystěhovalectví do Brazílie a dnes už i Muzea Horních vsí se můžete dočíst na webu Muzea vystěhovalectví do Brazílie a Muzea Horních Vsí v Ralsku – Náhlově

Oslavy Horních Vsí

Nyní se dostáváme k samotným Oslavám Horních Vsí. Ty jsou, jak z předchozího textu vyplývá, následovníkem setkávání „Náhlováků“, které v Náhlově od roku 2005 do roku 2009 každoročně probíhalo. Dalo by se říci, že setkávání „Náhlováků“, ve smyslu obnovení předválečné tradice v této vesnici, bylo dalším cílem spolku Sdružení Náhlov, který v Náhlově funguje od roku 1997.
Původně komorní každoroční setkávání „Náhlováků“ se postupem času přeměnilo v Oslavy Horních Vsí, které jsou společnou akcí Sdružení Náhlov a Spolku historie Mimoňska (dříve Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí). Od roku 2010 se tato akce více přiblížila předválečné tradici ve smyslu účasti zástupců nejen okolních obcí, ale i hostů z Německa, zástupců odsunutých původních německých obyvatel, či přijedou i samotní původní odsunutí obyvatelé.
Oslavy Horních Vsí už se zdaleka netýkají jen Náhlova, ale mají dalekosáhlý mediální a přeshraniční efekt. Rezonují mezi původními německými obyvateli, šíří myšlenku porozumění a pohled do společné budoucnosti. Dokazují to jak návštěvy původních německých obyvatel na Oslavách Horních Vsí, tak návštěvy zástupců Sdružení Náhlov v oblasti Ralska, tak zástupců Spolku historie Mimoňska v současných působištích těchto našich bývalých spoluobčanů v Německu. Ingolstadt 2009, 2011, Salzburg 2010, Bad Kissingen 2016.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *