Komunální volby 2022 v Mimoni

Čtyři roky od komunálních voleb v roce 2018 uběhly jako voda a nastal čas zrekapitulovat, co vše se v uplynulých čtyřech letech událo. Pravda, není toho málo a pohledy se mohou (a zcela určitě budou) různit. Pohled do minulosti, do předvolebních programů jednotlivých volebních uskupení může dát srovnání, co vše bylo vzhledem k tehdejším volebním programům splněno, co naopak nikoliv a co se nabízí ve volebních programech současných.

Jaká volební uskupení v našem městě kandidují

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na dny 23 a 24 září 2022. V Mimoni kandiduje šest politických subjektů, ať už se jedná o politické hnutí, politickou stranu, nebo o sdružení nezávislých kandidátů.

Seznam politických subjektů, které budou kandidovat do Zastupitelstva města Mimoně:

  • ANO 2011                   (Politické hnutí)
  • ČSSD                         (Politická strana)
  • HASIČI MIMOŇ           (Sdružení nezávislých kandidátů)
  • MIMOŇSKÁ OBRODA    (Sdružení nezávislých kandidátů)
  • SOS PRO MIMOŇ         (Sdružení nezávislých kandidátů)
  • TOP 09                       (Politická strana)

Kandidátky jednotlivých politických subjektů jsou sestavené takto:

Kandidátní listina ANO 2011

Kandidátní listina ČSSD

Kandidátní listina HASIČI MIMOŇ

Kandidátní listina MIMOŇSKÁ OBRODA

SOS PRO MIMOŇ

TOP 09